Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Inledning

Utbildning är temat i detta dubbelnummer av Balans. Här speglas historien – om hur vi hamnade där vi är – och vad som kan göras annorlunda i framtiden. Hur det ser ut med revisorsutbildning i andra länder beskrivs i en artikel. I två intervjuer berättar studenter på Mittuniversitetet vad de anser om att praktik är en del av deras utbildning. Företrädare för storbyråer liksom ordföranden för FAR SRS utbildningskommitté är eniga om att dagens studenter har allt för grunda kunskaper i redovisning då de lämnar högskolan. Samtidigt vittnas om det stora rekryteringsbehovet inom branschen och studenter får tips om vad de ska tänka på när de söker jobb på en revisionsbyrå.

XBRL – ett gemensamt datorspråk för finansiell information – är på väg att ta steget ut i verkliga livet. T.f. generaldirektör Roland Höglund berättar att Bolagsverket bygger ut sin e-tjänst så att alla former av bolag ska kunna lämna in sina handlingar på elektronisk väg.

Debattinläggen i detta nummer är två: dels Kristina Anderson som anser att det behövs ”en mindre omfattande men strikt regelbaserad regelbok” för SME. Peter Åkerström å sin sida skriver om hur revisorn ska resonera om ansvarsfrihet. Hans inlägg är en kommentar till Carl Svernlövs artikel i ämnet i Balans nr 5/2007.

Läsning för hängmattan är den novell som revisorn och författaren Berit Hernström specialskrivit för Balans. Branschen står i centrum – och ledighet...

Balans redaktion önskar trevlig läsning och en skön sommar!