Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Inledning

Utbildning är temat i detta dubbelnummer av Balans. Här speglas historien – om hur vi hamnade där vi är – och vad som kan göras annorlunda i framtiden. Hur det ser ut med revisorsutbildning i andra länder beskrivs i en artikel. I två intervjuer berättar studenter på Mittuniversitetet vad de anser om att praktik är en del av deras utbildning. Företrädare för storbyråer liksom ordföranden för FAR SRS utbildningskommitté är eniga om att dagens studenter har allt för grunda kunskaper i redovisning då de lämnar högskolan. Samtidigt vittnas om det stora rekryteringsbehovet inom branschen och studenter får tips om vad de ska tänka på när de söker jobb på en revisionsbyrå.

XBRL – ett gemensamt datorspråk för finansiell information – är på väg att ta steget ut i verkliga livet. T.f. generaldirektör Roland Höglund berättar att Bolagsverket bygger ut sin e-tjänst så att alla former av bolag ska kunna lämna in sina handlingar på elektronisk väg.

Debattinläggen i detta nummer är två: dels Kristina Anderson som anser att det behövs ”en mindre omfattande men strikt regelbaserad regelbok” för SME. Peter Åkerström å sin sida skriver om hur revisorn ska resonera om ansvarsfrihet. Hans inlägg är en kommentar till Carl Svernlövs artikel i ämnet i Balans nr 5/2007.

Läsning för hängmattan är den novell som revisorn och författaren Berit Hernström specialskrivit för Balans. Branschen står i centrum – och ledighet...

Balans redaktion önskar trevlig läsning och en skön sommar!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...