Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Rapport om ekobrott

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har kommit med en ny rapport om ekobrott; <www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/rapporter/EBM-Rapport %20maj %2007.pdf>.