Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Granskning av verksamhet

Riksrevisionen granskar den statliga verksamheten. Effektivitetsgranskning är en del av detta arbete. Den intresserade kan läsa om pågående projekt på <www.riksrevisonen.se>. Några av de aktuella projekten är:

 • Regeringens styrning av myndigheternas interna kontroll av informationssäkerhetsarbetet

 • Säkerheten vid vattenkraftsdammar

 • Almis samhällsåtagande

 • Beredning av arbetsmarknadspolitiska program

 • Skyddet mot korruption i Sidas projektorienterade biståndsverksamhet

 • Granskning av AB Svensk Bilprovnings samhällsuppdrag

 • Kriser vid elavbrott

 • Kommunernas ekonomi

 • Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare

 • Granskning av kapitalförvaltningen i stiftelser bildade av staten

 • Anmälan av vårdskador

 • Krisberedskap mot tekniska hot och risker inom det finansiella systemet

 • Hållbara offentliga finanser

 • Medborgarnas tillgång till statliga bolags varor och tjänster

 • Budgetstöd som bistånd

 • Funktionshindrade på arbetsmarknaden

 • Statlig pensionsformation

 • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens åtgärder för sjuka arbetsösa

 • Nedsättning av socialavgifter

 • Pandemiberedskap