Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Granskning av verksamhet

Riksrevisionen granskar den statliga verksamheten. Effektivitetsgranskning är en del av detta arbete. Den intresserade kan läsa om pågående projekt på <www.riksrevisonen.se>. Några av de aktuella projekten är:

 • Regeringens styrning av myndigheternas interna kontroll av informationssäkerhetsarbetet

 • Säkerheten vid vattenkraftsdammar

 • Almis samhällsåtagande

 • Beredning av arbetsmarknadspolitiska program

 • Skyddet mot korruption i Sidas projektorienterade biståndsverksamhet

 • Granskning av AB Svensk Bilprovnings samhällsuppdrag

 • Kriser vid elavbrott

 • Kommunernas ekonomi

 • Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare

 • Granskning av kapitalförvaltningen i stiftelser bildade av staten

 • Anmälan av vårdskador

 • Krisberedskap mot tekniska hot och risker inom det finansiella systemet

 • Hållbara offentliga finanser

 • Medborgarnas tillgång till statliga bolags varor och tjänster

 • Budgetstöd som bistånd

 • Funktionshindrade på arbetsmarknaden

 • Statlig pensionsformation

 • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens åtgärder för sjuka arbetsösa

 • Nedsättning av socialavgifter

 • Pandemiberedskap

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...