Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Rekordmånga transaktioner i storföretag

Svenska storföretag genomförde rekordmånga företagstransaktioner under årets första kvartal. Även antalet förvärv nådde toppnivå. Högst aktivitet var det inom tillverkningsindustrin. Det visar en studie från Ernst & Young ”Corporate Transaction Trends – Transactions by large Swedish Companies”, som kvartalsvis kartlägger förvärv och försäljningar som genomförts av de 100 största svenska företagen. Under det första kvartalet i år genomfördes 56 transaktioner, en ökning med 30 procent jämfört med föregående kvartal.

– Under perioden ser vi en ökning i antalet större transaktioner, där de förvärvade företagen har en omsättning på över 100 miljoner euro, säger Pär-Ola Hansson, chef för Ernst & Young Transaction Advisory Services.

Ernst & Young spår att det höga intresset för företagsköp kommer att hålla i sig åtminstone fram till hösten 2007.