Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Intern kontroll avslöjar ej bedrägeri

De flesta bedrägerier mot företag begås av de egna cheferna som utnyttjar svagheter i företagens interna kontrollsystem. Det visar en ny undersökning från KPMG ”Profile of a Fraudster – Survey 2007”.

Studien bygger på utredningen av 360 olika ekonomiska brott mot företag i Europa, Indien, Mellanöstern och Afrika under de senaste fem åren.

Bedrägerierna drabbar både små och stora företag. Den typiske förövaren är man, mellan 36 och 55 år gammal, arbetar på ekonomiavdelningen, agerar på egen hand och har varit anställd inom företaget i mer än sex år.

– Över 60 procent av förövarna finns bland företagens högsta chefer. Dessa har tillgång till hemlig information och deras position gör det lättare för dem att gå förbi företagets interna kontroller, kommenterar Martin Krüger, chef för KPMG Forensic.

Den som begår oegentligheter mot det egna företaget gör det ofta vid upprepade tillfällen. I 91 procent av fallen genomförde förövaren flera bedrägerier innan han upptäcktes. Bedrägerierna pågår nästan alltid under en längre tid. I 76 procent av fallen hade brotten pågått i mer än sex månader och i 33 procent av fallen i mer än tre år.

I de flesta fall avslöjas förövaren genom anonyma tips. Det är ytterst sällan som avslöjandet sker via den interna kontrollen.

Rädslan för att företagets image ska skadas gör att anställda, myndigheter och media mycket sällan underrättas om det inträffade. Denna rädsla gör också att få bedrägerier anmäls. I de flesta fall genomförs utredningarna utan att polis eller annan myndighet blandas in.

Den genomsnittliga förlusten för företaget vid ett bedrägeri var nio miljoner kronor. I 13 procent av fallen var förlusten över 18 miljoner kronor. Och det är företagen själva som får ta förlusten. För att få tillbaka de förlorade pengarna krävs oftast en process som pågår under många år.