Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Intern kontroll avslöjar ej bedrägeri

De flesta bedrägerier mot företag begås av de egna cheferna som utnyttjar svagheter i företagens interna kontrollsystem. Det visar en ny undersökning från KPMG ”Profile of a Fraudster – Survey 2007”.

Studien bygger på utredningen av 360 olika ekonomiska brott mot företag i Europa, Indien, Mellanöstern och Afrika under de senaste fem åren.

Bedrägerierna drabbar både små och stora företag. Den typiske förövaren är man, mellan 36 och 55 år gammal, arbetar på ekonomiavdelningen, agerar på egen hand och har varit anställd inom företaget i mer än sex år.

– Över 60 procent av förövarna finns bland företagens högsta chefer. Dessa har tillgång till hemlig information och deras position gör det lättare för dem att gå förbi företagets interna kontroller, kommenterar Martin Krüger, chef för KPMG Forensic.

Den som begår oegentligheter mot det egna företaget gör det ofta vid upprepade tillfällen. I 91 procent av fallen genomförde förövaren flera bedrägerier innan han upptäcktes. Bedrägerierna pågår nästan alltid under en längre tid. I 76 procent av fallen hade brotten pågått i mer än sex månader och i 33 procent av fallen i mer än tre år.

I de flesta fall avslöjas förövaren genom anonyma tips. Det är ytterst sällan som avslöjandet sker via den interna kontrollen.

Rädslan för att företagets image ska skadas gör att anställda, myndigheter och media mycket sällan underrättas om det inträffade. Denna rädsla gör också att få bedrägerier anmäls. I de flesta fall genomförs utredningarna utan att polis eller annan myndighet blandas in.

Den genomsnittliga förlusten för företaget vid ett bedrägeri var nio miljoner kronor. I 13 procent av fallen var förlusten över 18 miljoner kronor. Och det är företagen själva som får ta förlusten. För att få tillbaka de förlorade pengarna krävs oftast en process som pågår under många år.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...