Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Tema: Utbildning – ”Den ljusnande framtid” inom revisionsbranschen

För den som vill skapa sig en framtid i revisionsbranschen är tiderna fortsatt goda – storbyråerna räknar med att anställa många nya medarbetare de kommande åren. Balans har frågat vad som är viktigt att tänka påför den som är på jakt efter sitt första jobb i branschen. Tidigare erfarenheter av försäljning och social kompetens är några exempel på meriter som är värda att lyfta fram. På frågan om vad byråerna anser om de nybakade revisorernas utbildning svarar några att de gärna skulle se ökade kunskaper i redovisning.

Revisorn verkar i en allt mer internationaliserad värld och i ljuset av detta är det intressant att veta vad de utländska kollegorna har för utbildning. Här presenteras en sammanställning av utbildningskrav i de europeiska länderna.

Slutligen ger Björn Markland, f.d. generalsekreterare FAR, en historisk exposé över utbildningstraditionen för revisorer.