Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Tema: Utbildning – Mittuniversitetets ekonomistudenter erbjuds praktik

Många utbildningar erbjuder studenterna någon form av praktik, exempelvis lärar- och psykologutbildningarna. Sedan 2005 har även ekonomistudenter möjlighet till praktik inom ramen för utbildningen – förutsatt att de har valt att läsa vid Mittuniversitetet. Det första året räckte inte praktikplatserna till alla och lotten fick avgöra vilka studenter som skulle få göra praktik. Sedan dess har antalet företag som erbjuder praktikplatser ökat och i dag erbjuds alla studenter som går redovisningsfördjupningen vid Mittuniversitetet en plats.

Sedan 2005 har studenterna som går sista året på redovisningsfördjupningen på ekonomprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall möjlighet att göra två veckors praktik på en revisionsbyrå eller en ekonomiavdelning. Ett syfte med praktikveckorna är att studenterna får möjlighet att prova på att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete.

– De utvärderingar vi har gjort visar att studenterna ser positivt på att det finns praktik i deras utbildning. Det leder även till att de blir mer motiverade att ta sig an de teoretiska momenten, både de som ligger före och efter de två praktikveckorna. Totalt sett innebär praktiken att studenterna får jobba hårdare än vad de skulle ha gjort utan praktik i utbildningen, säger Peter Öhman, ansvarig för redovisningsfördjupningen på ekonomprogrammet vid Mittuniversitetet.

Det första året räckte inte praktikplatserna till alla studenter och platserna fick lottas ut. Men successivt har fler företag tillkommit och i dagsläget ställer 16 företag och offentliga organisationer i Sundsvall och i grannkommunerna upp och tillhandahåller praktikplatser. Exempel på företag är Ernst & Young, KPMG, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lindebergs Grant Thornton och SCA. Utgångspunkten är att det ska handla om redovisningsanknutna uppgifter. I övrigt har företagen fått stora friheter att utforma praktikens innehåll. I några lyckosamma fall har studenterna fått anställning på det företag där de gjort sin praktik.

– För att praktiken ska fungera är det viktigt att även de företag och organisatio ner som ingår i samarbetet ser någon nytta med detta. Ett positivt tecken är att det är stor efterfrågan på dem som går ut och att studenter anställs av det företag eller den organisation där de gjorde sin praktik, säger Peter Öhman.

Inför det kommande året planerar man att utöka praktikmöjligheterna till att inte bara gälla avslutningsåret (nuvarande D-nivå) utan även året dessförinnan (nuvarande c-nivå). I ett första skede är ambitionen att erbjuda studenterna en veckas praktik på c-nivån och två veckors praktik på D-nivån.

– Vi bedömer att det finns praktiska möjligheter att införa ett litet praktikinslag redan det tredje året. Praktiken har blivit allt bättre organiserad och vi har byggt upp ett samarbete som nu rymmer 16 företag och organisationer. De ser fördelar, studenterna ser fördelar och vi ser fördelar, säger Peter Öhman.

Pernilla Halling