Balans nr 6-7 2007

Tema: Utbildning – ”Min positiva bild har förstärkts”

Jonas Floberg är 24 år och gjorde sin praktik på ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers (ÖPWC) i Sundsvall i mars i år. Då var antalet praktikplatser så stort att de räckte till alla studenter som valt att fördjupa sig i ämnet redovisning. Jonas Floberg hade lämnat in önskemål om att få göra sin praktik på en revisionsbyrå och via en kontakt på ÖPWC fick han en praktikplats på byrån. Han har siktet inställt på att bli revisor och är mycket nöjd med praktiken.

– Den stärkte definitivt min positiva bild av revisorsyrket, säger han.

Jonas Floberg menar att praktiken är ett bra sätt för studenterna att få insyn i hur man arbetar på en revisionsbyrå eller på en ekonomiavdelning.

– Många andra utbildningar har ju praktik och det är bra att få en bild av hur arbetet är i verkligheten.

Blev väl mottagen

Jonas Floberg berättar att han blev mycket väl mottagen på ÖPWC.

– Det kändes som att de verkligen tog sig tid för oss. De hade ett färdigt schema och vi fick följa alla deras avdelningar; redovisning, revision, skatt, bolagsavdelningen och Komrev (ÖPWC:s avdelning för kommunal revision).

På revisionsavdelningen fick han utföra enklare arbetsuppgifter, exempelvis pricka av i årsredovisningar. På redovisningsavdelningen var han med och upprättade årsbokslut och stämde av fakturor. Skatteavdelningen hade förberett ett litet test med frågor som de brukade få av sina klienter. På bolagsavdelningen och Komrev fick han en genomgång av hur de arbetar med sina respektive frågor.

– Det var väldigt kul och lärorikt att se hur de arbetade på alla delarna av byrån.

Jonas Floberg tror att praktiken kan öka chanserna att få anställning, framför allt på den byrån eller den ekonomiavdelning där man har gjort praktik.

– Om man har skött sig, förstås, tillägger han.

Hoppas på anställning på en revisionsbyrå

Jonas Floberg ska i dagarna lämna in sin D-uppsats ”Småföretagens syn på revisorn” som behandlar revisorns två roller; rådgivare och kontrollant. Efter sommaren hoppas han få anställning på en revisionsbyrå. ÖPWC i Sundsvall söker revisorsassistenter till hösten och han har lämnat in en ansökan.

– Mitt önskemål är att få jobb på en revisionsbyrå här i stan, säger han.

Jonas Floberg började läsa ekonomi på Luleå universitet. Vid den tiden spelade han i Piteå hockey. Efter två år flyttade han till Sundsvall på grund av att han skulle börja spela i Sundsvall hockey och gick då vidare med ekonomistudierna på Mittuniversitetet. Hittills har det inte varit några problem att hinna med att satsa på både hockeyn och studierna. Men i framtiden kan han komma att bli tvungen att prioritera.

– Nu är jag inställd på att få ett bra jobb och då får det gå före hockeyn, säger Jonas Floberg.

Pernilla Halling