Balans nr 6-7 2007

Tema: Utbildning – Revisorsexamen kräver inte alltid högskolestudier – utomlands

Utbildning av revisorer är en viktig fråga för branschen och för samhället. En internationell jämförelse mellan olika utbildningsprogram är dock svår att uppbringa. Den av allt att döma färskaste rapporten kommer från den europeiska revisorsorganisationen FEE (Federation des Expertes Comptables Européens) som år 2002 presenterade Admission to the profession of accountant and auditor.

”Hur utbildningen är organiserad varierar mycket från land till land. I majoriteten av de europeiska länderna krävs ett speciellt utbildningsprogram för revisorer som påbyggnad på högskoleutbildning. I några länder motsvarar utbildningsprogrammet för revisorer i sig självt en högre utbildning. I dessa fall är det inte nödvändigtvis av intresse ifall kandidaten har universitetsutbildning eller ej” skriver FEE i rapporten.

Enligt studien fanns det år 2001 cirka en halv miljon revisorer i 23 europeiska länder. Storbritannien var det enskilda land där det fanns flest verksamma inom branschen.

”Med i huvudsak två undantag (Grekland som kräver åtta år och Sverige som kräver fem år för auktoriserad revisor) krävs det vanligtvis tre års praktisk erfarenhet [för den som vill bli revisor]” skriver rapportförfattarna som konstaterar att det oftast är frågan om arbetslivserfarenhet under ledning av en ”mentor” som rapporterar till en revisorsorganisation eller tillsynsmyndighet. Man konstaterar att i många länder är det en statlig institution som bär ansvaret för examination av revisorer. Så är fallet i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Luxemburg, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och Sverige.

Universitetsstudier krävs i flertalet länder

Flertalet länder kräver att den som vill bli revisor har universitetsstudier i ryggen. I ett fåtal länder kan man gå direkt från vad som motsvarar vårt gymnasium till revisorsutbildning. I exempelvis Storbritannien är det revisorsorganisationerna som bär hela ansvaret för utbildningen av revisorer. En revisorsutbildning kan påbörjas direkt efter gymnasiet (Skottland undantaget). Hos Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) har majoriteten som påbörjar den treåriga revisorsutbildningen redan universitetsstudier bakom sig. ICAEW-utbildningen inkluderar 48 veckor praktik på någon av 2 200 ”auktoriserade praktikplatser”. Majoriteten av dessa är revisionsbyråer. För att bli påskrivande revisor behövs ytterligare praktik. En växande trend är att fler väljer att inte först studera vid universitet. Varför?

– Fortfarande har 85 procent av våra elever läst vid universitet. Men det är marknadskrafterna som gör att fler väljer att komma direkt till oss efter studentexamen. Det har blivit så dyrt att studera vid högskola att deras livstidsinkomst blir lägre ifall de tar en universitetsexamen. Flertalet har då skulder på mellan £15 000 och £30 000, förklarar Mark Protherough, chef för Operations and Director from the Institute Learning and Professional Development hos ICAEW.

Hur har det gått med kvalitén?

Hur har det gått med kvalitén på revisorsutbildningen efter att revisionsplikten avskaffats för en stor del av de brittiska företagen?

Medlemsorganisation

Högskoleexamen

Antal år av praktisk erfarenhet

KWT och IWP, Österrike ja – få undantag

3

IEC, Belgien

nej

3

IRE, Belgien

ja – undantag medges

3

FSR, Danmark

ja

3

KHT, Finland

ja – undantag medges

3

CNCC, Frankrike

ja – (undantag medges)

3

OEC, Frankrike

ja – (undantag medges)

3

IDW, Tyskland

ja

3

SOEL, Grekland

ja

8

ICAI, Irland

nej men 95 % har det

3,5 till 5

ICPAI, Irland

nej

3

CNDC, Italien

ja

3

CNRPC, Italien

ja

2 till 3

IRE, Luxemburg

ja

3

OEC, Luxemburg

ja

3

MIA, Malta

ja

3

NIVRA, Nederländerna

nej

3

DNR, Norge

nej (men revisorsutbildningen i sig är en universitetsexamen)

3

OROC, Portugal

ja

3

IACICE, Spanien

nej

3 med universitet, 8 utan

FAR SRS, Sverige

ja

3 till 5

TK, Schweiz

nej

3 till 5

ACCA, Storbritannien

nej

3

CIMA, Storbritannien

nej

3

CIPFA, Storbritannien

nej

400 dagar

ICAEW, Storbritannien

nej men 93 % har det

3

ICAS, GB/Skottland

ja

3

KACR, Tjeckien

ja

3

MKVK, Ungern

ja

3

KIBR, Polen

ja

3

CECCAR, Rumänien

ja

5

SIZR, Slovenien

ja

5

Tabellen visar olika vägar att bli revisor och är hämtad från Admission to the Profession of Accountant and Auditor – A Comparative Study, FEE, december 2002. Vid den tiden var endast FAR – inte SRS – medlem i FEE. Internationella jämförelser är alltid vanskliga. Observera exempelvis att CIMA i Storbritannien utbildar redovisningskonsulter: ”... management accountancy, which focuses on accounting for business”. Samtidigt bör noteras att i exempelvis Norge – som svarat nej på frågan om krav på högskoleexamen – är själva revisorsutbildningen en universitetsutbildning – numera på tre till fem år.

– Utbildningen har blivit allt mer omfattande. Numera måste den ju innefatta inte bara revision utan även exempelvis mer skatterätt.

Mark Protherough säger att utbildning inom revision behövs eftersom det dels är ett stort antal av ICAEW:s elever som kommer att revidera storbolag, dels har många mindre företag fortfarande revision. Bankerna kräver ju det om man exempelvis vill ha lån. Så kvalitén på undervisning i revision kan man inte ge avkall på.

Han förklarar vidare att den brittiska skattelagstiftningen blivit allt mer komplicerad:

– I morse besökte jag en revisionsfirma där affärerna idag till 50 procent handlar om skatt. Under de senaste tio åren har de flesta byråerna ändrat inriktning på sin verksamhet från revision till skatt eller konsultation i olika frågor. Man nischar verksamheten, säger Mark Protherough.

Hur har det gått för branschen i allmänhet?

– De byråer som accepterade förändringen som något positivt och planerade ändrad inriktning för framtiden har klarat sig bra. Detta gäller inte de revisionsbyråer som bara flöt med, säger Mark Protherough.

Elisabeth Precht

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...