Balans nr 6-7 2007

Tema: Utbildning – Höga betyg betyder inte allt – affärskänsla också viktigt

Vad är viktigt att tänka på för den som vill få anställning vid någon av de större revisionsbyråerna?

Naturligtvis ska man ha en akademisk examen i botten. Goda studieresultat är heller aldrig fel. Men i konkurrensen med övriga sökande kan andra meriter vara avgörande, exempelvis utlandserfarenhet, social kompetens och ett starkt affärsintresse.

KPMG:s vd Thomas Thiel framhåller bland annat att affärskänsla är viktigt för den som söker anställning på byrån.

– Självklart är det viktigt att ha goda studieresultat, men det är minst lika viktigt att ha en stark affärskänsla, att förstå och vara intresserad av kundens affär. Vi söker personer som är utåtriktade, kommunikativa och lyhörda för kundens behov. Viktigt är också förmåga att arbeta i och bidra till teamet, både på svensk och internationell nivå. Vi har ett nära samarbete med våra internationella kollegor och många på KPMG arbetar i internationella miljöer, vilket vi gärna ser att studenter har erfaren het av redan från sin studietid, säger Thomas Thiel.

Enligt Petra Schedin-Stergel, personalchef på ÖPWC, är personligt engagemang och lust att utvecklas egenskaper som värdesätts i jakten på nya medarbetare.

– När vi träffar nyutexaminerade letar vi särskilt efter personer som har ett stort engagemang kombinerat med en lust att kontinuerligt utvecklas, för att ge möjlighet att växa tillsammans med vår verksamhet. Självklart är det också viktigt att man är intresserad av att arbeta i en varierande verksamhet med både nationella och internationella uppdrag, säger Petra Schedin-Stergel.

Erfarenhet av kundkontakter viktigt

Jenny Persson som har hand om rekryteringsfrågor på Lindebergs Grant Thornton säger att tidigare erfarenheter av ekonomi, exempelvis redovisning, bokslut och deklarationer är en tung merit, liksom erfarenhet av sälj, marknadsföring och andra jobb med kundkontakter.

– Utlandserfarenhet, språkkunskaper samt en utåtriktad och drivande personlighet är också faktorer vi tittar på, säger Jenny Persson.

Teresa Palmquist, marknadsdirektör på Ernst & Young, nämner språkkunskaper som en viktig parameter vid rekryteringen av nya medarbetare.

– Vi ser inte bara till betyg, även om det är en viktig del. Ett genuint intresse för vår bransch, språkkunskaper, analytisk förmåga och social kompetens är några parametrar som är centrala för oss. Internationell erfarenhet från studier eller arbete utomlands är också meriterande. Sen är det också viktigt att nya medarbetare delar våra värderingar som handlar om integritet, respekt, laganda, engagemang och att bygga relationer på professionell grund, säger Teresa Palmquist.

För den som under studenttiden har engagerat sig i exempelvis kår-/nationsarbete kan det vara en god idé att lyfta fram detta engagemang i sin platsansökan.

– Vad gäller meriter och egenskaper så ser vi gärna en kombination av ett brinnande intresse för revision och rådgivning, ett starkt affärsintresse, utlandserfarenhet, relevant arbetslivserfarenhet, goda betyg och exempelvis erfarenhet från nations engagemang, säger Camilla Samuelsson, rekryterings ansvarig på Deloitte.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...