Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Tyck till på nätet!

Med start i början av september har du chans att via Balans hemsida svara på frågor som är högaktuella för branschen. Varje månad publiceras en enkätfråga på <www.tidskriftenbalans.se>. Resultatet kommer att publiceras på hemsidan, men också i det kommande numret av Balans.

Den första månadens fråga är:

”Tror du att FAR SRS och SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) kommer att gå samman inom ett par år?”

Men inte nog med detta ... Nu har du också chans att tycka till och kommentera en debattartikel i varje nummer av Balans på hemsidan. Den första artikeln (sid. 6–7) är skriven av Carola Lundgren och handlar om revisorns roll den dag revisionsplikten avskaffas. Artikeln återfinns både på sidan sex i denna tidning och på hemsidan.