Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Hälften av småföretagarna kommer att anlita hjälp i hushållet

Från första juli i år har det införts skattelättnader för hushållstjänster. Det gäller t.ex. städarbete, tvätt och strykning, matlagning, snöskottning, häck- och gräsklippning samt barnpassning och hjälp för äldre att handla mat.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomförde för snart ett år sedan en kartläggning av vad landets småföretagare tycker i olika skattefrågor. Det visar sig att 47 procent av företagarna då sa sig komma att anlita någon för hushållsnära tjänst – t.ex. tvätt och städning – då skatten sänks.

På frågan om hur företagarna som tänker köpa in hushållsnära tjänster kommer använda tiden de får över uppger, 64 procent att de kommer att ägna tiden åt sin familj och till att ha mer fritid. Nästan var fjärde småföretagare, 24 procent, som får tid över när någon annan sköter det egna hushållet skulle använda den vunna tiden till att arbeta ännu mer i det egna företaget.

Reglerna om skattereduktion beskrivs av Skatteverket i meddelande nummer 2007:11; <www.skatteverket.se>. ”Skattereduktion medges, till privatpersoner som vid årets utgång är minst 18 år, med 50 procent av utgifterna för arbetskostnader för hushållstjänster. Skattereduktionen får dock uppgå till högst 50 000 kr för beskattningsåret och räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och förmögenhetsskatt” förklarar Skatteverket som å sin sida gav både ros och ris till förslaget då det var ut på remiss: När det gäller det aktuella förslaget har Skatteverket invändningar när det gäller avgränsningen av vilka tjänster som ska omfattas av förslaget. Skatteverket redovisar ett flertal olösta problem när det gäller omsorg, tillsyn och annat hjälparbete av personlig art.

FAR SRS ”tillstyrker i princip att förslaget genomförs”. Man framhåller dock att ”regeringen bör utreda ett system med tjänstecheckar som finns i bl.a. Frankrike och Belgien”. FAR SRS menar att ett sådant system sannolikt är både enklare och billigare att administrera. Organisationen avslutar sitt yttrande med ett påpekande – med tanke på förenklingsarbetet – att ”det nu framlagda förslaget uppfyller inte kravet på enkelhet”.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...