Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Nya regler om hållbarhet

Regeringen vill höja nivån för de statligt ägda bolagens rapportering av hållbarhetsinformation. Därför ska man i höst fatta beslut om nya riktlinjer för extern rapportering med tydligare krav på hållbarhetsinformation.

ÖPWC har fått uppdraget att ta fram ett förslag till riktlinjer för de statligt ägda företagens externa rapportering avseende hållbarhetsredovisning. Detta förslag är nu ute på remiss hos företag och andra intressenter.