Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: På nya uppdrag

Följande personer har utsetts av FAR SRS styrelse till uppdrag inom organisationen:

Åse Bäckström, KPMG, representant i FEE Sustainability Working Party

Jan Magnusson, Jan Magnusson Revisionsbyrå, vice ordförande i Balans redaktionskommitté

Markus Håkansson, SET Revision, ledamot i referensgruppen för hållbar utveckling

Pär Falkman, Ernst & Young, representant i FEE Public Sector Committee

Lars-Olle Larsson, ÖPWC, representant i FEE Sustainability Policy Group

Mats Olsson, Adrian & Partner, representant i FEE SME/SMP Working Party samt i EFAA

Tomas Borgström, ÖPWC, ordförande i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Karin Prytz, Deloitte, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Tommy Eriksson, KPMG, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Anders Hell, FöretagsRevision, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Lars Lejdborg, Lindebergs Grant Thornton, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Peter Stillberg, Peter Stillberg AB, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Sven-Åke Mattsson, Ernst & Young, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion