Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: På nya uppdrag

Följande personer har utsetts av FAR SRS styrelse till uppdrag inom organisationen:

Åse Bäckström, KPMG, representant i FEE Sustainability Working Party

Jan Magnusson, Jan Magnusson Revisionsbyrå, vice ordförande i Balans redaktionskommitté

Markus Håkansson, SET Revision, ledamot i referensgruppen för hållbar utveckling

Pär Falkman, Ernst & Young, representant i FEE Public Sector Committee

Lars-Olle Larsson, ÖPWC, representant i FEE Sustainability Policy Group

Mats Olsson, Adrian & Partner, representant i FEE SME/SMP Working Party samt i EFAA

Tomas Borgström, ÖPWC, ordförande i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Karin Prytz, Deloitte, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Tommy Eriksson, KPMG, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Anders Hell, FöretagsRevision, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Lars Lejdborg, Lindebergs Grant Thornton, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Peter Stillberg, Peter Stillberg AB, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Sven-Åke Mattsson, Ernst & Young, ledamot i interimsstyrelsen för FAR SRS redovisningssektion

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...