Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Från skönlitteratur till matnyttiga fackböcker

Vi är fler och fler som läser svenska författare. ”En minskning [av försäljningen av skönlitteratur] kan noteras när det gäller översatt litteratur medan svenska original ökade både i ekonomiska termer och i antalet sålda exemplar” konstaterar Svenska förläggareföreningen. Det är glädjande – dvs. att vi läser mer av svenskspråkiga författare. Än mer glädjande hade det förstås varit ifall vi samtidigt läst mer översatt litteratur.

Att döma av den gångna sommarens utbud av billiga pocketböcker – bland annat på tidigare ovanliga platser som i matvaruaffärer – står sig böcker numera bra i priskonkurrens med exempelvis veckotidningar. Som konsument är det bara att tacka och ta emot. Det samma gäller det ökade utbudet av ljudböcker – som inte bara blivit rejält många fler utan även billigare. Till glädje för oss bokälskare.

Men efter sommar kommer höst och hängmattslitteraturen byts mot mer matnyttig dito. En sådan är FAR SRS Förlags ordbok för affärsengelska som kommit ut i en 13:e upplaga. Här finns inte bara cirka 14 000 ord och uttryck utan även en rad mallar för exempelvis balansräkning och revisionsberättelse.

Matnyttig – om än specialiserad – är även ”Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden. Reglering, tolkning och tillämpning” av Daniel Stattin, juris. doktor i civil- och associationsrätt (Thomson Fakta; 122 sid.). Här får läsaren veta att sju procent av de svenska aktiemarknadsbolagen under 1990–2004 förvärvades genom takeovererbjudanden. En siffra som sannolikt är större än vad många trott. Daniel Stattin redovisar problem som ofta uppstår vid takeover, lagstiftning och ger dessutom lösningsförslag.

”Redovisningsfrågor i skattepraxis” (Iustus förlag; 280 sid.) är titeln på en ny bok författad av Claes Norberg, professor i handelsrätt vid Lunds universitet och professor Per Thorell, verksam hos Ernst & Young. Boken är tänkt att vara såväl lärobok som handbok för praktiker. I boken behandlas sambandet mellan redovisning och beskattning. Författarna konstaterar ”att företagen i valet mellan att redovisa ’rätt’ och betala högre skatt eller redovisa ’minde rätt’ och betala lägre skatt frestas att välja det andra alternativet visar på regelverkens ömsesidiga koppling.”

De uttryckliga skattereglerna är som regel kortfattade och behöver tolkas. Inte sällan görs denna tolkning utifrån redovisningen eller genom ekonomiska bedömningar som liknar dem i redovisningen. Norberg/Thorell går igenom praxis på området. Enligt förlaget läggs här särskild vikt vid ”de mål i vilka Regeringsrätten inhämtat yttranden från Bokföringsnämnden i periodiseringsfrågor. Men också områden där kopplingen till redovisningen är mindre stark eller oklar analyseras, t.ex. anläggningstillgångar och leasing”.

Det råder högkonjunktur i revisionsbranschen. Kanske ska enmansbyrån anställa för första gången eller så kan det vara en klient som funderar på saken. ”50 000 soloföretagare vågar inte anställa en första person” är titeln på ett pressmeddelande om ”Handbok i att anställa för första gången” (Bokförlaget Redaktionen; 128 sid.). Författaren Roberto Capotondi redovisar allt från kostnadskalkyl för nyanställning till tips hur man tar de första stegen till att bli chef. Anställningsprocessen, lönefrågor och konfliktlösning behandlas också i denna bok som ger en snabbkurs i hur man anställer ”utan att tappa kontrollen över din ekonomi eller blir sittande med krångliga personalfrågor”.