Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Från skönlitteratur till matnyttiga fackböcker

Vi är fler och fler som läser svenska författare. ”En minskning [av försäljningen av skönlitteratur] kan noteras när det gäller översatt litteratur medan svenska original ökade både i ekonomiska termer och i antalet sålda exemplar” konstaterar Svenska förläggareföreningen. Det är glädjande – dvs. att vi läser mer av svenskspråkiga författare. Än mer glädjande hade det förstås varit ifall vi samtidigt läst mer översatt litteratur.

Att döma av den gångna sommarens utbud av billiga pocketböcker – bland annat på tidigare ovanliga platser som i matvaruaffärer – står sig böcker numera bra i priskonkurrens med exempelvis veckotidningar. Som konsument är det bara att tacka och ta emot. Det samma gäller det ökade utbudet av ljudböcker – som inte bara blivit rejält många fler utan även billigare. Till glädje för oss bokälskare.

Men efter sommar kommer höst och hängmattslitteraturen byts mot mer matnyttig dito. En sådan är FAR SRS Förlags ordbok för affärsengelska som kommit ut i en 13:e upplaga. Här finns inte bara cirka 14 000 ord och uttryck utan även en rad mallar för exempelvis balansräkning och revisionsberättelse.

Matnyttig – om än specialiserad – är även ”Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden. Reglering, tolkning och tillämpning” av Daniel Stattin, juris. doktor i civil- och associationsrätt (Thomson Fakta; 122 sid.). Här får läsaren veta att sju procent av de svenska aktiemarknadsbolagen under 1990–2004 förvärvades genom takeovererbjudanden. En siffra som sannolikt är större än vad många trott. Daniel Stattin redovisar problem som ofta uppstår vid takeover, lagstiftning och ger dessutom lösningsförslag.

”Redovisningsfrågor i skattepraxis” (Iustus förlag; 280 sid.) är titeln på en ny bok författad av Claes Norberg, professor i handelsrätt vid Lunds universitet och professor Per Thorell, verksam hos Ernst & Young. Boken är tänkt att vara såväl lärobok som handbok för praktiker. I boken behandlas sambandet mellan redovisning och beskattning. Författarna konstaterar ”att företagen i valet mellan att redovisa ’rätt’ och betala högre skatt eller redovisa ’minde rätt’ och betala lägre skatt frestas att välja det andra alternativet visar på regelverkens ömsesidiga koppling.”

De uttryckliga skattereglerna är som regel kortfattade och behöver tolkas. Inte sällan görs denna tolkning utifrån redovisningen eller genom ekonomiska bedömningar som liknar dem i redovisningen. Norberg/Thorell går igenom praxis på området. Enligt förlaget läggs här särskild vikt vid ”de mål i vilka Regeringsrätten inhämtat yttranden från Bokföringsnämnden i periodiseringsfrågor. Men också områden där kopplingen till redovisningen är mindre stark eller oklar analyseras, t.ex. anläggningstillgångar och leasing”.

Det råder högkonjunktur i revisionsbranschen. Kanske ska enmansbyrån anställa för första gången eller så kan det vara en klient som funderar på saken. ”50 000 soloföretagare vågar inte anställa en första person” är titeln på ett pressmeddelande om ”Handbok i att anställa för första gången” (Bokförlaget Redaktionen; 128 sid.). Författaren Roberto Capotondi redovisar allt från kostnadskalkyl för nyanställning till tips hur man tar de första stegen till att bli chef. Anställningsprocessen, lönefrågor och konfliktlösning behandlas också i denna bok som ger en snabbkurs i hur man anställer ”utan att tappa kontrollen över din ekonomi eller blir sittande med krångliga personalfrågor”.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...