Innehåll

Balans nr 8-9 2007

”Viktigt att tillhöra en stark organisation”

Revisionsbranschen är en bransch i förändring. För inte så länge sedan var FAR SRS (då FAR) en organisation enbart för auktoriserade revisorer. Godkända revisorer hade en egen organisation, Svenska Revisorsamfundet SRS. Sedan dess har mycket hänt. Bland annat har de två revisorsorganisationerna gått samman och FAR SRS har, exempelvis genom etableringen av en skattesektion, öppnat upp för specialister att bli medlemmar.

Och nu är ett nytt steg på väg att tas genom etableringen av en redovisningssektion inom FAR SRS.

Redovisningsbranschen är också en bransch förändring. Förändringarna drivs bland annat av den tekniska utvecklingen på IT-området, ökade krav på snabb och korrekt information samt nya lagar och regler.

– Många av våra medlemmar har redan insett att detta innebär nya affärsmöjligheter och den tidigare revisionsbranschen är idag en betydande aktör inom både redovisning och outsourcing, säger Tomas Borgström, ordförande i redovisningssektionens interimsstyrelse.

Men varför ska en redovisningskonsult gå med i FAR SRS? Det finns ju redan en organisation för redovisningskonsulter.

– Det är viktigt att tillhöra en stark organisation som kan ta tillvara såväl de individuella medlemmarnas som branschens intressen. Samhället och näringslivet är knappast betjänta av organisationer som före träder olika särintressen. Vidare handlar det om yrkesstatus och gemenskap med x tusen andra kvalificerade medlemmar, säger han.

På frågan om hur FAR SRS redovisningssektion ska ”säljas in” till redovisningskonsulterna svara han att det egentligen bara är att titta på hur verkligheten ser ut så förstår man att det bör vara ett givet val.

– Det här är inget som behöver säljas in. Det handlar om näringslivets och samhällets förtroende för yrkeskåren och FAR SRS är en stark part med gott rykte som borgar för kvalitet, säger han.

Tomas Borgström menar att förväntningarna på redovisningskonsulternas tjänster kommer att öka och att det därmed krävs höjd kompetens. Detta innebär även att det finns behov av en enhetlig kvalitetsmärkning av kvalificerade redovisningskonsulter vilket i sin tur leder till behov av normgivning och tillsyn. Att skapa ett starkt förtroende för yrkeskåren kommer att vara en viktig del av redovisningssektionens arbete. Detta hoppas man kunna åstadkomma genom att införa en titel för kvalificerade redovisningskonsulter ”Kvalificerad redovisningskonsult FAR SRS”.

FAR SRS bedömning är att etableringen av en redovisningssektion ska resultera i 3 000–5 000 nya medlemmar på några års sikt. Finns det resurser för att ge dessa medlemmar den service som utlovas?

– Jag tror inte att det kommer flera tusen nya medlemmar på ett bräde. Arbetet med att bygga upp egna resurser, till redovisningssektionen, har redan påbörjats. Vi kommer därefter att öka resurserna i takt med medlemstillströmningen. Men jag tror inte att detta kommer att bli något problem, säger Tomas Borgström.

Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...