Balans nr 1 2008

Noteringar: På linjen

Varför ska affärsrådgivare tillhöra FAR SRS?

– Möjligheter till professionell konsultutbildning, kvalitetsstämpel att tillhöra en organisation som står för integritet och oberoende rådgivning samt att tillhöra en gemensam organisation som samlar de ”bästa” affärsrådgivarna med akademisk examen.

När kan en sektion vara formellt bildad?

– Vi har till dags dato haft tre föreberedande möten. Målsättningen är att sjösätta sektionen under våren 2008.

Hur många affärsrådgivare finns det på byråerna runt om i landet?

– Det är inte helt enkelt att få fram denna information, men vår bedömning är att det idag rör sig om cirka 1000 personer. I vilket fall som helst är utvecklingen mycket snabb hos de fyra största byråerna.

Peter Strandh, Managing Partner Financial Services Ernst & Young