Innehåll

Balans nr 1 2008

SME/SMP-frågor: Många nyheter nästa år

Nytt år. Gott år? Förändringens år! I år ska bland annat gränserna för revisionsplikten fastställas och sambandet mellan redovisning och beskattning tas bort. Vi får också enklare redovisningsregler och lägre krav på aktiekapital för privata aktiebolag. Den stora frågan är givetvis vilka gränsvärden som kommer att föreslås för revisionsplikten samt hur avvecklingen ska ske. En annan fråga är om förvaltningsrevisionen slopas? Svaren får vi när etapp två i utredningen om revisorer och revision rapporteras den 31 mars.

Samma datum lämnar utredningen om ett enklare aktiebolag sitt delbetänkande. Utredningen tar bland annat sikte på vilket det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska vara. Utredaren ska särskilt överväga lösningar som innebär att lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bestäms till 50 000 eller 20 000 kronor eller att lagen inte anger något lägsta tillåtna aktiekapital. Mot bakgrund av detta försvinner med all sannolikhet aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning.

Senast den 30 juni lämnar utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning sitt slutbetänkande. Utredaren har att lämna förslag till hur man, utifrån förutsättningen om bibehållen ekonomisk dubbelbeskattning, ska förhålla sig till sambandet mellan redovisning och beskattning. Hittills har vi haft ett system där skattebasen i stor utsträckning har beräknats enligt god redovisningssed. På vilka grunder skattebasen ska beräknas efter en eventuell separation (frikoppling) mellan redovisning och beskattning har visat sig vara en komplex fråga. Vi ser med spänning fram emot utredningens förslag.

Samma datum lämnas ett första delbetänkande från utredningen om ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna m.m. Utredaren ska bland annat föreslå förenklingar i ÅRL samt ge förslag till såväl förenklade regler för årsbokslut som till minskade krav på tilläggsupplysningar.

Den 1 september avslutas utredningen om revisorer och revision. Den stora frågan i denna tredje och sista etapp har kommit att bli jävsfrågan. När nu det mesta pekar på väldigt höga gränsvärden för revisionsplikten ställs stora förväntningar på revisorns och revisionsbyråernas möjligheter att biträda de kunder som väljer frivillig revision med mera långtgående rådgivning. Det vore högst olyckligt för såväl näringsliv som samhälle att inte ta tillvara den samlade kompetens som finns inom revisorskåren genom att öka revisorns möjligheter till rådgivning och branschnära sidoverksamheter.

Utredaren har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för en balanserad konkurrenssituation mellan marknadens aktörer. I vissa länder inom EU har slopandet av revisionsplikten bidragit till en konkurrenssnedvridning genom att revisorsregleringen inte har marknadsanpassats. Låt inte detta ske i Sverige!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...