Innehåll

Balans nr 1 2008

Jacob Aspegren

Ålder: 40 år

Arbete: Handläggare på justitiedepartementet av bl.a. revisionsfrågor

Karriär: Jurist med sikte på domarbanan

Familj: Nej

Fritidsintresse: Att läsa böcker och se på film – av alla de slag

Senaste bok: ”Them” av Joyce Carol Oates

Senaste film: ”Michael Clayton”

Elisabeth Precht