Balans nr 1 2008

Kvalitetskontroll viktig för redovisare i FAR SRS

Caisa Drefeldt är ny chef för redovisningssektionen

I mitten av februari tillträder Caisa Drefeldt tjänsten som chef för FAR SRS redovisningssektion.

– Det ska bli oerhört spännande att leda arbetet. Det handlar ju om en bransch – revisions- och redovisningsbranschen – och då är det viktigt att vi får med redovisningskonsulterna.

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och arbetar i dagsläget på KPMG i Göteborg både som revisor och som specialist i kvalificerade redovisningsfrågor. Hon är känd för Balans läsare genom sina redovisningskrönikor som publiceras i vartannat nummer av tidningen.

Det är tydligt att Caisa Drefeldt brinner för sin nya uppgift. Hon har många idéer inför framtiden, bland annat planerar hon en frågepanel för redovisningskonsulter.

– Jag vill bygga upp en helpdesk dit man kan ringa och få svar på redovisningsfrågor. De stora byråerna har egna specialistavdelningar och klarar sig bra. Det här skulle bli en service för medlemmar som arbetar på små redovisnings- och revisionsbyråer som oftast inte har egna specialister. Jag tror att det är väldigt efterlängtat, säger Caisa Drefeldt.

När en sådan helpdesk kan finnas tillgänglig är för tidigt att svara på, menar hon.

– Formerna för hur den ska se ut är inte klara, men min ambition är att få igång arbetet så snart som möjligt.

En annan viktig fråga är kvalitetskontrollen som alla redovisningskonsulter FAR SRS ska genomgå.

– Vi måste fundera över hur vi ska bygga upp en bra kvalitetskontroll. Det tror jag är till gagn för medlemmarna. Meningen är ju att höja kunskapsnivån och kvaliteten över lag.

Caisa Drefeldt ska vara på FAR SRS kansli två dagar i veckan och arbeta från Göteborg övriga dagar. Hon kommer att ha ett rum på sin gamla arbetsplats på KPMG:s Göteborgskontor. Skälet till att hon väljer att bo kvar i Göteborg är att hon är ensamstående med en 14-årig dotter.

– Det mesta går att sköta från Göteborg. Dessutom kommer arbetet att innebära en hel del resande, säger hon.

Tanken är att Caisa Drefeldt ska arbeta heltid med redovisningssektionen. Under en övergångsperiod kommer hon emellertid att ägna en del tid åt revisionsarbete.

– Jag vill avveckla mina klienter i lugn och ro.

Caisa Drefeldt har ett stort engagemang som lärare, främst i kurser som handlar om kvalificerade redovisningsproblem. Exempelvis är hon lärare på Irevs kurser och på IHM Business School.

– Det är oerhört kul. Och jag har definitivt för avsikt att fortsätta med det, även om det inte blir i samma utsträckning som tidigare. Det är ju ett sätt för mig att komma ut och träffa medlemmar och få veta vad de tycker och tänker, säger Caisa Drefeldt.

Efter sammanslagningen av FAR och SRS finns det bara en revisorsorganisation. Finns det verkligen utrymme för två organisationer för redovisningskonsulter?

– På sikt tror jag att det är till gagn för medlemmarna i båda organisationerna om FAR SRS och SRF går samman. Men det är min personliga åsikt. Tillsammans skulle vi bli en kraftfullare remissinstans och där med ha större möjligheter att påverka regering och riksdag i arbetet med nya lagar och utvecklingen av redovisningsnormeringen.

Hur känns det att lämna revisorsbanan?

– Jag har gjort det här i närmare trettio år och det ska bli spännande att pröva något nytt. Jag ser fram emot att få vara mer exekutiv i min roll, vilket inte är möjligt som revisor.

Vad kommer du att sakna?

– Jag tror inte att jag kommer att sakna revisionen. Däremot kommer jag att sakna kundkontakterna.

Vad kommer du inte att sakna?

– Att man riskerar sin framtid inom yrket varje gång man skriver under en revisions berättelse. En revisor kan inte upptäcka alla fel, så är det. Trots bra planering och nog grannhet kan det ske misstag.

Pernilla Halling

Caisa Drefeldt

Ålder: 51 år

Bor: Hjuvik på Hisingen i Göteborg

Familj: Dotter 14 år

Fritid: Golf, skidor och att läsa, såväl skön- som facklitteratur. Har ett fritidshus i Grundsund som håller på att renoveras.

Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg

Arbete: Caisa Drefeldt hade först siktet inställt på att bli affärsjurist. Ganska snart upptäckte hon emellertid att företagsekonomi var minst lika spännande som juridik och skrev in sig på Handelshögskolan i Göteborg. 1979 började hon som revisorsassistent på en liten revisionsbyrå i Uddevalla där hon arbetade i ett halvår. Därefter flyttade hon till Ryd i Småland och arbetade ett år på en revisionsbyrå i Alvesta. Efter det återvände hon till Göteborg och Karlgrens revisionsbyrå som efter en sammanslagning blev Reveko som sedan blev Öhrlings reveko och numera är Öhlings PricewaterhouseCoopers. 2000 gick Caisa Drefeldt över till KPMG.

FAR SRS engagemang: Sitter med i Irevs styrelse sedan 2005. Ledamot i FAR SRS redovisningskommitté – SME-sektionen. Ledamot i Bokföringsnämnden sedan 2002. Redovisningskrönikör i Balans. Redaktionsmedlem i Nytt från Revisorn.