Innehåll

Balans nr 1 2008

Redovisningsstandard i Sverige kommer nu i bokform

Ett förslag till Redovisningsstandard i Sverige (Reds) skickas i dagarna ut på remiss till bland annat Svenskt näringsliv, Skatteverket och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF). Förslaget har arbetats fram av Lotta Jörgensen, redovisningskonsult på Lindebergs Grant Thornton i Helsingborg, och Kristina Lilja, redovisningskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm, i samarbete med Tomas Borgström och Lars Lejdborg från redovisningssektionens styrelse samt Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS.

Tanken är att standarden ska utgöra en norm för hur en auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS ska arbeta. Det handlar alltså om en motsvarighet till Revisionsstandard Sverige (RS), om än inte så detaljerad. Standarden kommer även att ligga till grund för den kvalitetskontroll som alla auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS ska genomgå.

Syftet med standarden är att uppnå en högre och jämnare kvalitet på redovisningskonsulternas tjänster. Några centrala områden i Reds är redovisningskonsultens självständighet, tystnadsplikt och vilka kontroller och analyser som ska göras.

I Reds lanseras en ny typ av intyg – en bokslutsberättelse som kan upprättas av redovisningskonsulten på uppdrag av kunden. Bokslutsberättelsen ska vara ställd till bolagets styrelse och tanken är att den ska vara ett intyg på att redovisningsarbetet har utförts i enlighet med bestämmelserna i Reds. I Reds finns regler för hur bokslutsberättelsen ska upprättas.

– Jag tror att det här är något som företagen kommer att värdesätta. Och även om bokslutsberättelsen är ställd till bolagets styrelse så tror jag att den kommer att efterfrågas av kreditgivare, säger Tomas Borgström.

En förhoppning är att bokslutsberättelsen blir ett alternativ för de bolag som väljer bort revisionen när revisionsplikten avskaffas för små bolag.

– I framtiden kanske det är tillräckligt med en bokslutsberättelse för de allra minsta bolagen och blir ett alternativ till revisionen. Det här visar att vi leder utvecklingen på området. Genom att ta fram verktyg som gör det möjligt för företagen att välja den tjänst som passar dem bäst visar vi att vi tar ansvar för hela branschen, säger Tomas Borgström.

Enligt planerna ska Reds tryckas i bokform i februari. Första utgåvan blir en separat bok, men i framtiden ska den ingå som en del i FAR SRS Samlingsvolym.

Pernilla Halling