Innehåll

Balans nr 1 2008

Redovisningsstandard i Sverige kommer nu i bokform

Ett förslag till Redovisningsstandard i Sverige (Reds) skickas i dagarna ut på remiss till bland annat Svenskt näringsliv, Skatteverket och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF). Förslaget har arbetats fram av Lotta Jörgensen, redovisningskonsult på Lindebergs Grant Thornton i Helsingborg, och Kristina Lilja, redovisningskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm, i samarbete med Tomas Borgström och Lars Lejdborg från redovisningssektionens styrelse samt Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS.

Tanken är att standarden ska utgöra en norm för hur en auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS ska arbeta. Det handlar alltså om en motsvarighet till Revisionsstandard Sverige (RS), om än inte så detaljerad. Standarden kommer även att ligga till grund för den kvalitetskontroll som alla auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS ska genomgå.

Syftet med standarden är att uppnå en högre och jämnare kvalitet på redovisningskonsulternas tjänster. Några centrala områden i Reds är redovisningskonsultens självständighet, tystnadsplikt och vilka kontroller och analyser som ska göras.

I Reds lanseras en ny typ av intyg – en bokslutsberättelse som kan upprättas av redovisningskonsulten på uppdrag av kunden. Bokslutsberättelsen ska vara ställd till bolagets styrelse och tanken är att den ska vara ett intyg på att redovisningsarbetet har utförts i enlighet med bestämmelserna i Reds. I Reds finns regler för hur bokslutsberättelsen ska upprättas.

– Jag tror att det här är något som företagen kommer att värdesätta. Och även om bokslutsberättelsen är ställd till bolagets styrelse så tror jag att den kommer att efterfrågas av kreditgivare, säger Tomas Borgström.

En förhoppning är att bokslutsberättelsen blir ett alternativ för de bolag som väljer bort revisionen när revisionsplikten avskaffas för små bolag.

– I framtiden kanske det är tillräckligt med en bokslutsberättelse för de allra minsta bolagen och blir ett alternativ till revisionen. Det här visar att vi leder utvecklingen på området. Genom att ta fram verktyg som gör det möjligt för företagen att välja den tjänst som passar dem bäst visar vi att vi tar ansvar för hela branschen, säger Tomas Borgström.

Enligt planerna ska Reds tryckas i bokform i februari. Första utgåvan blir en separat bok, men i framtiden ska den ingå som en del i FAR SRS Samlingsvolym.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...