Innehåll

Balans nr 1 2008

Arena 2007: Arena 007 med rätt att skapa förtroende

Årets branschdag gick av stapeln sista november i Stockholm. Temat var inspirerat av James Bond och agentvärlden. Utländska dignitärer talade om hur man bäst arbetar i en globaliserad värld. Utredaren Bo Svensson berättade om revisorsutredningens arbete med att bland annat avskaffa revisionsplikten. Andra utredningar som presenterades handlar om förenklad redovisning, en ny bolagsform samt sambandet mellan redovisning och beskattning. Dagen avslutades med ett ja till stadgeändringar som öppnar porten för redovisningskonsulter att bli medlemmar i FAR SRS.