Innehåll

Balans nr 1 2008

Arena 2007: Årsmöte i FAR SRS

Ändrade stadgar: – Beslutet är enhälligt. Härmed tillhör vi alla nu revisions- och redovisningsbranschen, deklarerade Peter Clemedtson, ordförande i FAR SRS och på årsmötet då §6 på dagordningen avhandlats. Han förklarade att beslutet var historiskt och att det visar att organisationen har en proaktiv ledning. Strax efter att stadgeändringen möjliggjort för redovisningskonsulter att bli medlemmar i FAR SRS tog Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS, till orda: – När vi nu sjösätter en redovisningssektion vill vi göra det på ett trovärdigt sätt. Det gör vi genom att Caisa Drefeldt (se intervju sidan 20) får det operativa ansvaret för redovisningsektionen.

Ny styrelse: Peter Clemedtson (ordförande) Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Svante Forsberg, Deloitte (vice ordförande), Maria Östman, Revidacta Revision (vice ordförande). Ledamöter: Björn Bentevik, Rådek, Tommy Bergendahl, BDO Nordic, Peter Bodin, Lindebergs Grant Thornton, Anders Bäckström, KPMG Bohlins, Anna-Claraaf Ekenstam, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Rune Jansson, Ernst & Young, Karin Löwhagen, SET Revisionsbyrå, Mats Olsson, Adrian & Partners, George Pettersson, KPMG Bohlins, Christina Westerberg, Gävle-Dala Revision och Erik Åström, Ernst & Young. Ernst Forsberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers (skattesektionen) är adjungerad till styrelsen.