Innehåll

Balans nr 1 2008

Arena 2007: Årsmöte i FAR SRS

Ändrade stadgar: – Beslutet är enhälligt. Härmed tillhör vi alla nu revisions- och redovisningsbranschen, deklarerade Peter Clemedtson, ordförande i FAR SRS och på årsmötet då §6 på dagordningen avhandlats. Han förklarade att beslutet var historiskt och att det visar att organisationen har en proaktiv ledning. Strax efter att stadgeändringen möjliggjort för redovisningskonsulter att bli medlemmar i FAR SRS tog Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS, till orda: – När vi nu sjösätter en redovisningssektion vill vi göra det på ett trovärdigt sätt. Det gör vi genom att Caisa Drefeldt (se intervju sidan 20) får det operativa ansvaret för redovisningsektionen.

Ny styrelse: Peter Clemedtson (ordförande) Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Svante Forsberg, Deloitte (vice ordförande), Maria Östman, Revidacta Revision (vice ordförande). Ledamöter: Björn Bentevik, Rådek, Tommy Bergendahl, BDO Nordic, Peter Bodin, Lindebergs Grant Thornton, Anders Bäckström, KPMG Bohlins, Anna-Claraaf Ekenstam, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Rune Jansson, Ernst & Young, Karin Löwhagen, SET Revisionsbyrå, Mats Olsson, Adrian & Partners, George Pettersson, KPMG Bohlins, Christina Westerberg, Gävle-Dala Revision och Erik Åström, Ernst & Young. Ernst Forsberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers (skattesektionen) är adjungerad till styrelsen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...