Balans nr 1 2008

Arena 2007

FAR SRS presidium svarade i sedvanlig ordning på medlemmarnas frågor. Mest var det dock Lennart Ekdal som undrade. Peter Clemedtson, Maria Östman, Svante Forsberg och Dan Brännström svarade och förklarade.

Om skandalerna...?

”Tystnadsplikten hindrar mig från att för svara mig. Å andra sidan påverkas inte mina kunder av skandalerna. ” Maria Ostman

Revisionspliktens borttagande?

”I ett aktiebolag ska det finnas en revisor. Vi måste slåss för att revisionsplikten tas bort på ett ordnat sätt. Och vi måste börja med låga gränsvärden .” Dan Brännström

”Frågorna kommer i fel ordning: att först ta bort plikten och sedan föreslå en ny bolagsform. Det är som att sätta på sig ögonbindel och sedan köra iväg.” Maria Östman

”När revisorn försvinner – som talar om hur reglerna ska följas – blir det ett kallt uppvaknande för många.” Maria östman

Är ni revisorer nog marknadsmässiga?

”För att göra ett bra jobb måste vi leva med förändringar i företagen. Och vi är inte rädda för förändringar. Vi öppnar upp oss för nya kompetenser. ” Svante Forsberg

”Det är en väletablerad bransch med fungerande konkurrens. Jag är övertygad om att allt vi gör är värdeskapande .” Peter Clemedtson

”Vi är väldigt omtyckta av företagen!” Svante Forsberg

Fördomar om revisorer... som grå gubbar?

” Vi måste vara mer ute på barrikaderna, ifrågasätta och vara kreativa .” Svante Forsberg

”Det vi lider av här är framförallt det så kallade förväntningsgapet .” Peter Clemedtson

”På nästa middag, när någon frågar vad du gör, så säg frimodigt att jag är revisor, inte bara vilken byrå du jobbar pä.” Dan Brännström

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...