Balans nr 1 2008

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:43

Tolkning budplikt och dispens från visst innehåll i erbjudandehandling (Borse Dubai – OMX).

Uttalande 2007:44

Dispens från bud på teckningsoptioner (Procastor – Gant)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (SOU 2007:56)

To International Federation of Accountants

Proposed Redrafted International Standard on Auditing, ISA 530 Audit Sampling