Innehåll

Balans nr 10 2008

Inledning: Besluten i Bryssel

Mycket som beslutas inom EU i Bryssel påverkar oss här i Sverige. Det gäller inte minst redovisning, revision och skatt. Balans har träffat ett antal svenska – och en tysk – makthavare i EU-systemet som berättar om sina ansvarsområden, erfarenheter och framtidsfrågor. Deras berättelser är var och en bitar av pusslet som avslöjar hur det går till i maktens korridorer. Ett pussel som vi alla behöver lära oss att bemästra ifall vi vill vara med och påverka vår egen framtid.

EU-kommissionen arbetar med att skapa helt nya och övernationella bolagsformer. Rolf Skog skriver om det senaste förslaget till en förordning om ett europeiskt privat aktiebolag – SPE-bolag (Societas Privata Europaea). Han menar att denna bolagsform kan bli ett intressant alternativ för många svenska näringsidkare.

Revisorsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. I en intervju förklarar utredaren Bo Svensson de olika förslagen, som bland annat innebär en begränsning av revisorns skadeståndsansvar och uppluckring av byråjävet. FAR SRS är positiv till förslaget i stort men protesterar mot att godkända revisorer utan revisorsexamen ska tvingas ta examen innan 2015/2017.

Månadens gästkrönikör är Per Palmström, KPMG i Malmö. Han är skatteexpert men även vice ordförande i Svenska Fäktförbundet och berättar om sina erfarenheter från os i Peking.