Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: FAR SRS ska licensiera revisorer – börjar med revisorer i finansiella bolag

Kraven på specialistkompetens hos revisorer har ökat. FAR SRS har därför beslutat att införa en särskild licensiering av revisorer som arbetar med finansiella företag.

– Med denna unika licensiering av revisorer i finansiella företag vill vi ta vårt ansvar när det gäller kvalitetsfrågor, menar Dan Brännström, generalsekretare i FAR SRS.

Licensieringen ska också ses som ett svar på den kritik Finansinspektionen riktade mot revisorer i samband med skandalerna i Carnegie och Custodia. Det är FAR SRS referensgrupp för finansiella företag som tagit fram licensieringen.

– Kompetenskraven på revisorer i finansiella bolag är extra stora eftersom verksamheten ofta är mycket komplex i dessa bolag, säger Sussanne Sundvall som är ordförande i referensgruppen.

Kraven för att bli licensierad (se faktaruta) är bland annat en endagsutbildning per år. Den första utbildningsdagen arrangeras i november i Irevs regi.

– Den är redan fulltecknad och efterfrågan på fler utbild ningstillfällen är stor, berättar Dan Brännström.

När man klarat kraven kan man skriva auktoriserad revisor – licensierad för finansiella bolag på sitt visitkort.

Vem är det som ska ha ansvar för registret?

– Det är FAR SRS som kommer att föra och ha ansvar för registret, säger Dan Bränn ström.

Vilka fler specialistinriktningar på revisorer kan komma att licensieras?

– Jag kan tänka mig flera områden där det krävs specialistkompetens. Ett aktuellt exempel är MER-revisorn, Miljöengagerade Revisorer. Men även andra inriktningar kan bli aktuella – fastighetsbolag, tjänsteföretag med flera, menar Dan Brännström.

Gör licenseringen det enklare för kunden att hitta rätt revisor?

– Självfallet vill en kund ha en revisor som passar just det specifika företaget, och då kan licensieringen underlätta genom att den tydligt visar på kompetens, säger Dan Brännström.

Krav för att bli licensierad att utföra revision i finansiella bolag: en dags utbildning per år, minst 150 timmars arbete med revision av finansiella bolag de senaste tre åren samt att arbetsgivaren styrker revisorns lämplighet.