Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: FAR SRS ska licensiera revisorer – börjar med revisorer i finansiella bolag

Kraven på specialistkompetens hos revisorer har ökat. FAR SRS har därför beslutat att införa en särskild licensiering av revisorer som arbetar med finansiella företag.

– Med denna unika licensiering av revisorer i finansiella företag vill vi ta vårt ansvar när det gäller kvalitetsfrågor, menar Dan Brännström, generalsekretare i FAR SRS.

Licensieringen ska också ses som ett svar på den kritik Finansinspektionen riktade mot revisorer i samband med skandalerna i Carnegie och Custodia. Det är FAR SRS referensgrupp för finansiella företag som tagit fram licensieringen.

– Kompetenskraven på revisorer i finansiella bolag är extra stora eftersom verksamheten ofta är mycket komplex i dessa bolag, säger Sussanne Sundvall som är ordförande i referensgruppen.

Kraven för att bli licensierad (se faktaruta) är bland annat en endagsutbildning per år. Den första utbildningsdagen arrangeras i november i Irevs regi.

– Den är redan fulltecknad och efterfrågan på fler utbild ningstillfällen är stor, berättar Dan Brännström.

När man klarat kraven kan man skriva auktoriserad revisor – licensierad för finansiella bolag på sitt visitkort.

Vem är det som ska ha ansvar för registret?

– Det är FAR SRS som kommer att föra och ha ansvar för registret, säger Dan Bränn ström.

Vilka fler specialistinriktningar på revisorer kan komma att licensieras?

– Jag kan tänka mig flera områden där det krävs specialistkompetens. Ett aktuellt exempel är MER-revisorn, Miljöengagerade Revisorer. Men även andra inriktningar kan bli aktuella – fastighetsbolag, tjänsteföretag med flera, menar Dan Brännström.

Gör licenseringen det enklare för kunden att hitta rätt revisor?

– Självfallet vill en kund ha en revisor som passar just det specifika företaget, och då kan licensieringen underlätta genom att den tydligt visar på kompetens, säger Dan Brännström.

Krav för att bli licensierad att utföra revision i finansiella bolag: en dags utbildning per år, minst 150 timmars arbete med revision av finansiella bolag de senaste tre åren samt att arbetsgivaren styrker revisorns lämplighet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...