Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: FAR SRS ska licensiera revisorer – börjar med revisorer i finansiella bolag

Kraven på specialistkompetens hos revisorer har ökat. FAR SRS har därför beslutat att införa en särskild licensiering av revisorer som arbetar med finansiella företag.

– Med denna unika licensiering av revisorer i finansiella företag vill vi ta vårt ansvar när det gäller kvalitetsfrågor, menar Dan Brännström, generalsekretare i FAR SRS.

Licensieringen ska också ses som ett svar på den kritik Finansinspektionen riktade mot revisorer i samband med skandalerna i Carnegie och Custodia. Det är FAR SRS referensgrupp för finansiella företag som tagit fram licensieringen.

– Kompetenskraven på revisorer i finansiella bolag är extra stora eftersom verksamheten ofta är mycket komplex i dessa bolag, säger Sussanne Sundvall som är ordförande i referensgruppen.

Kraven för att bli licensierad (se faktaruta) är bland annat en endagsutbildning per år. Den första utbildningsdagen arrangeras i november i Irevs regi.

– Den är redan fulltecknad och efterfrågan på fler utbild ningstillfällen är stor, berättar Dan Brännström.

När man klarat kraven kan man skriva auktoriserad revisor – licensierad för finansiella bolag på sitt visitkort.

Vem är det som ska ha ansvar för registret?

– Det är FAR SRS som kommer att föra och ha ansvar för registret, säger Dan Bränn ström.

Vilka fler specialistinriktningar på revisorer kan komma att licensieras?

– Jag kan tänka mig flera områden där det krävs specialistkompetens. Ett aktuellt exempel är MER-revisorn, Miljöengagerade Revisorer. Men även andra inriktningar kan bli aktuella – fastighetsbolag, tjänsteföretag med flera, menar Dan Brännström.

Gör licenseringen det enklare för kunden att hitta rätt revisor?

– Självfallet vill en kund ha en revisor som passar just det specifika företaget, och då kan licensieringen underlätta genom att den tydligt visar på kompetens, säger Dan Brännström.

Krav för att bli licensierad att utföra revision i finansiella bolag: en dags utbildning per år, minst 150 timmars arbete med revision av finansiella bolag de senaste tre åren samt att arbetsgivaren styrker revisorns lämplighet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...