Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: Alla måste ha praktik

Den europeiska revisorsorganisationen FEE har frågat och fått svar från 38 revisorsorganisationer i 30 länder vilken praktisk erfarenhet som ingår i utbildningen till revisor. Det visar sig att i 25 av 30 länder krävs tre års praktik för att bli auktoriserad revisor. I tre länder behöver den blivande revisorn ha längre praktik och i två länder behöver han eller hon bara ha två års praktiskt arbete i bagaget. Vad gäller antalet arbetade timmar som krävs är det enbart heltidsarbete som räknas i sex länder. I alla övriga tillåts ”deltidspraktik”.

Studien kan laddas ner från FEE:s hemsida <www.fee.be>.