Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: SamRoB är en krånglig förenkling – FAR SRS kritiska

Dagens system för beskattning av företag innebär att det är god redovisningssed som styr beskattningstidpunkten, om det inte finns regler i inkomstskattelagen som anger något annat. Detta kallas materiellt samband mellan redovisning och beskattning.

Utredningen ”Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80) och dess utredare Johan Svanberg har haft i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur sambandet mellan redovisning och beskattning ska se ut. Uppdraget har enbart gällt beskattningstidpunkten. Förslaget innebär i första hand att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas. I stället införs regler om beskattningstidpunkten i inkomstskattelagen. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla 2011.

Reglerna om beskattningstidpunkten gäller bl.a. ersättningar vid försäljning av tillgångar (t.ex. lagertillgångar och inventarier), ersättningar vid pågående arbeten, hyror, utgifter för personal, skatter och avgifter.

Johan Svanberg föreslår vidare att det ska finnas möjlighet för företag att samordna redovisningen av inkomster och utgifter i deklarationen med vad som tagits upp i årsredovisningen. Syftet är att minska den administrativa bördan. En förutsättning för en sådan samordning är att inkomster tas upp tidigare än de annars skulle ha gjort eller att utgifter dras av senare.

Utredningens förslag innebär olika förenklingar som ska gälla alla företag ”men antagligen kommer att få störst betydelse för mindre företag” kan man läsa i ett pressmeddelande från regeringskansliet. Utredningen bedömer att förslaget innebär förenklingar för enskilda näringsidkare. Man tror att den administrativa bördan kommer att minska för de cirka 800 000 K1-företagen om förslagen genomförs. För de cirka 280 000 mindre aktiebolagen (K2) utgår utredningen från att det i praktiken blir en nära samordning mellan redovisning och beskattning. För de största företagen (K3 och K4) kommer det att bli vissa skillnader mellan redovisning och beskattning. Utredningens bedömning är dock att ”den ökning av den administrativa bördan som det kan bli fråga om är godtagbar”.

FAR SRS är kritisk till att ett nytt detaljerat regelsystem för periodiseringar i beskattningen införs parallellt med det som redan gäller för redovisningen. ”SamRoB har i sina förslag månat om att de skattemässiga reglerna ska vara så lika redovisningsreglerna som möjligt. Samma periodiseringsregler ska därför i princip gälla i både årsredovisningslagen och inkomstskattelagen, men för olika syften (bokslutet/årsredovisningen respektive inkomstskattedeklarationen)” kommenterar FAR SRS.

– Jag ifrågasätter om det är rimligt att huvuddelen av Sveriges företag ska behöva tillämpa två skilda regelsystem som båda har den uttalade avsikten att vara så lika varandra som möjligt, säger Lennart Iredahl, FAR SRS representant i utredningen.

Han påpekar att man bör utreda om förutsättningarna för att lägga in redovisningsreglerna för de små företagen i inkomstskattelagen. Med en sådan tågordning skulle ”verklig förenkling uppnås”.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...