Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: Miljö med MERa

Den 15 september höll MER (miljöengagerade revisorer) en informationsträff i Stockholm. Intresserade lyssnade bland annat på riksdagsman Claes Västerteg (c), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, när han berättade om politikens utmaningar och hur branschen kan få ett ord med i lagen.

Praktiska affärsmöjligheter från olika branscher var en annan punkt på programmet. Liksom de verktyg som utvecklas inom MER-projektet för att revisorer ska kunna arbeta med ekonomiska besparingar kopplade till klimat och miljö hos sina kunder.