Bino Catasus har utnämnts till professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet. En tjänst som sponsras av FAR SRS.

Vad har du gjort tidigare som kvalificerat dig för denna tjänst?

– Professorstillsättningar är speciella i så motto att det är minst tre granskare som går igenom vad de sökande har presterat. Dessa granskare får inte vara från det egna lärosätet (i mitt fall kom de från Åbo Akademi, Göteborgs Universitet samt Växjö Universitet). Granskarna går igenom och värderar de forskningsrapporter som producerats men också undervisnings- och handledarerfarenhet, tidigare förmåga att generera forskningsresurser samt administrativ kompetens. Sedan rankas de sökande och jag blev rankad etta. En av anledningarna till att jag blev erbjuden tjänsten är att jag har en port följ av studier som innehåller allt från undersökningar om verksamhetsstyrningsfrågor till studier av revision.

Vad tror du denna professur kommer att innebära för studier av redovisning och revision?

– Jag hoppas att det inne bär att det blir ökat fokus på forskning i redovisning och revision i Sverige. För Stockholms Universitet betyder detta mycket eftersom vi har en historia av att många studenter väljer just redovisning och revision som sin fördjupningsinriktning. På det nationella planet behöver vi en storsatsning på forskning och forskarutbildning om vi ska klara av att dels producera lärare till högskolor och universitet och dels producera forskning av internationell klass. Jag ska försöka dra mitt strå till stacken tillsammans med kollegor på en mängd olika platser i Sverige.

Vad betyder slopad revisionsplikt för undervisningen i redovisning och revision på landets högskolor?

– Studenter är kloka och de kommer att välja den inriktning i sina studier de tror leder till arbete. Om detta innebär att det blir fler eller färre som väljer redovisning och revision som sin inriktning beror således på hur arbetsgivarna reagerar. Skulle det visa sig att revisionsbyråerna slutar att rekrytera så tror jag att detta ganska snart får genomslag i antal studenter.