Innehåll

Balans nr 10 2008

Europa-frågor: Vilken är EU:s vision?

Efter att ha tillbringat några dagar bland EU:s institutioner i Bryssel finns det fortfarande en fråga som är obesvarad – vilken är EU:s vision? Det är lätt att svara ”EU kom till för att bevara freden i Europa”, vilket naturligtvis är helt korrekt, men det svaret räcker inte idag. För många EU-medborgare är krig och oroligheter långt ifrån deras vardag.

Att kommunicera vad EU står för, vad målet med EU är och varför EU behövs är något som EU-kommissionen kämpar med. Ytterst ansvarig för detta arbete är EU-kommissionär Margot Wallström och till sin hjälp har hon ett helt generaldirektorat (liknande departement) med cirka 1100 medarbetare. Dessutom har varje direktorat en egen kommunikationsenhet. Ewa Hedlund är en av de tjänstemän som arbetar för Wallström. Hon förklarar att det största ansvaret att kommunicera EU:s vision ligger på nationella politiker. ”Före detta tyske förbundskanslern Helmut Kohl är ett bra exempel”, berättade Hedlund. ”Han förde med sig Tyskland till EU genom att hela tiden se aktuella frågor ur ett tyskt perspektiv och debattera för Tysklands sak, samtidigt som han tog med sig EU hem till Tyskland för att där tala om betydelsen av EU:s arbete.”

För tre år sedan presenterade EU-kommissionen ”Plan D” för att förtydliga kommunikationen till medborgarna. D står för demokrati, dialog, debatt och grunden i kommunikationen är att lyssna, förklara, förankra. Men vissa frågor är svårare att förklara än andra.

En fråga som ofta kommer upp i samtal runt EU är Europaparlamentets flyttkarusell. En gång i månaden flyttar 785 parlamentariker och tjänstemän från Bryssel till Strasbourg. Det kostar årligen runt 200 miljoner euro och har kritiserats starkt genom åren. När vår nuvarande EU-minister, Cecilia Malmström, var Europaparlamentariker organiserade hon en protestlista där de som var emot denna flyttkarusell kunde skriva under och listan fick snabbt över en miljon underskrifter. Inför höstens öppnande av Europaparlamentet rasade delar av taket ner i byggnaden i Strasbourg, vilket gjorde att öppningsceremonin för första gången fick hållas i Bryssel. Nu höjs nya röster för att stoppa flyttarna.

Kort skulle EU kunna beskrivas som en grupp demokratiska länder som samarbetar för att ge medborgarna bättre möjligheter och skapa en bättre värld. EU får ofta kritik för än det ena och än det andra, men mycket har faktiskt åstadkommits under de senaste 50 åren. EU har bland annat skapat fred och välstånd i Europa, infört en gemensam valuta och inrättat en inre marknad utan gränser med fri rörlighet för varor, människor, tjänster och kapital. Det här är naturligtvis något att vara stolt över som EU-medborgare, men EU-kommissionen måste bli bättre på att kommunicera det positiva med EU så att fler känner sig delaktiga i detta historiska projekt.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com