Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: Småföretag i centrum på FEE-konferens

4–5 september höll den europeiska revisorsorganisationen FEE en småföretagarkonferens i Köpenhamn. Drygt 300 deltagare från 22 länder diskuterade aktuella frågor.

Talarna var många. Konferensen inleddes av Danmarks ekonomiminister Berndt Bendtsen som förklarade att ”man måste vara framsynt för att förstå det förflutna”.

Som en tanke ... förklarade Henry Heiberg från FEE att framtidens stora utmaningar är nya produkter, nya konkurrenter och ny marknad. Hur ser branschen ut år 2020, frågade han.

Många av de 50-talet talarna återkom till denna och övriga frågeställningar under konferensens gång.

Effekter av globaliseringen, IFRS för mindre företag, kvalitetskontroll, finansiering, gränsöverskridande skattefrågor och arbetsredskap för mindre byråer var några av de ämnen som diskuterades. Liksom effektiv revision i småföretag.