Innehåll

Balans nr 10 2008

Redovisning: FAR SRS om revisorsutredningen

Dan Brännström, FAR SRS generalsekreterare, och Carina Bergman Marcus, Ernst & Young, som representerat FAR SRS i revisorsutredningen har skrivit ett särskilt yttrande till slutbetänkandet. Här svarar Dan Brännström på frågor om organisationens inställning till revisorsutredningens förslag.

Vad är bra i slutbetänkandet?

– Det är mycket som är bra. Allra bäst är att branschen får spelreger som är marknadsorienterade. Jag tänker särskilt på att aktiebolagslagens jävsregler ska slopas samtidigt som revisionsplikten förändras. Det skapar nya och stora möjligheter att bättre möta de små företagens behov av branschens kompetens.

– Utökade möjligheter till sidoverksamhet och att anställningsförbudet tas bort gör sedan tillvaron enklare för den som vill utveckla nya tjänster och pröva andra arbetsuppgifter. Dessutom ökar revisorns status och aldrig mer kommer vi att få höra att ”revision, ja det är något nödvändigt ont”. Det är perfekt!

Vilken är FAR SRS huvudinvändning mot slutbetänkandet?

– Vi trycker hårt på att lagtexten kring analysmodellen bör göras om så att den blir mer i överensstämmelse med EG-direktivet. Det är olyckligt om svenska domstolar kan läsa in något som inte finns i det bakomliggande EG-direktivet. Det skapar onödig osäkerhet, detta med ”oberoende” är tillräckligt knepigt. Till vår glädje har vi förstått att Revisorsnämnden nu ansluter sig till tolkningen i betänkandet.

– En annan punkt som vi är mycket kritiska mot är att godkända revisorer utan revisorsexamen ska tvingas göra ett prov om de vill fortsätta att verka som revisorer efter 1 juli 2015. Fullständigt onödigt och dessutom dyrt. Den totala kostnaden kan uppskattas till hela 200 miljoner kronor.

Vad planerar FAR SRS att göra för godkända revisorer utan revisorsexamen?

– Irev tar fram ett särskilt seminarium för de godkända revisorerna som vill avlägga examen. All erfarenhet visar att det är viktigt att förbereda sig inför provet. Det är en konst att på några få rader svara distinkt och lösa uppgiften, men det är det som räknas.

– Sedan utgår jag från att FAR SRS i sitt remissvar och i fortlöpande kontakter med regeringen fortsätter att visa på att denna ”tvångsexamination” är onödig, och dessutom dyr för näringslivet.

Vad säger du till näringslivet som inte vill att revisorns skadeståndsansvar ska begränsas?

–Jag hoppas att många i näringslivet ser att något måste göras. Men visst, om någon vill diskutera alternativa lösningar så deltar vi gärna i processen. Att bara kritisera och passivt titta på är dock oansvarigt. Se på de stora amerikanska investmentbankerna. På kort tid har Big 5 i den världen blivit Big 2. Vem trodde det för bara någon månad sedan? Något liknande får inte hända de stora revisionsfirmorna. Alla måste medverka till rimliga risker för revisorerna.

Vad innebär alla de tre betänkandena sammantaget för branschen?

– En enorm omställning och samtidigt en oerhört positiv utmaning, från att en stor del av verksamheten har utgått från lagstadgade revisionsuppdrag blir tjänsterna nu efterfrågestyrda. Att kundens behov kommer i första hand är dessutom den bästa grogrunden för produktutveckling. Och jag vill att FAR SRS olika sektioner ska samverka för att ta fram nya produkter och tjänster. Det är i gränssnitten mellan ”professionerna” som den stora utvecklingspotentialen finns. Jag ser enorma möjligheter för revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och rådgivare att än mer bidra till svenska företagens tillväxt.

Vad säger du till enmansbyrån som oroar sig för omställningar och framtiden för sitt företag?

–Arbeta med varje kund som om revisionsplikten aldrig har funnits. Det är lätt för mig att säga, men det är mitt bästa råd. Samtidigt är det säkert så att ett antal revisorer ska fundera över att börja samarbeta i ett mer fast nätverk, även om slopade jävsregler ger större utrymme också för enmansbyråer. Våra lokalföreningar är också ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och spridande av tjänster. Ensam är inte alltid stark.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...