Innehåll

Balans nr 10 2008

Redovisning: FAR SRS om revisorsutredningen

Dan Brännström, FAR SRS generalsekreterare, och Carina Bergman Marcus, Ernst & Young, som representerat FAR SRS i revisorsutredningen har skrivit ett särskilt yttrande till slutbetänkandet. Här svarar Dan Brännström på frågor om organisationens inställning till revisorsutredningens förslag.

Vad är bra i slutbetänkandet?

– Det är mycket som är bra. Allra bäst är att branschen får spelreger som är marknadsorienterade. Jag tänker särskilt på att aktiebolagslagens jävsregler ska slopas samtidigt som revisionsplikten förändras. Det skapar nya och stora möjligheter att bättre möta de små företagens behov av branschens kompetens.

– Utökade möjligheter till sidoverksamhet och att anställningsförbudet tas bort gör sedan tillvaron enklare för den som vill utveckla nya tjänster och pröva andra arbetsuppgifter. Dessutom ökar revisorns status och aldrig mer kommer vi att få höra att ”revision, ja det är något nödvändigt ont”. Det är perfekt!

Vilken är FAR SRS huvudinvändning mot slutbetänkandet?

– Vi trycker hårt på att lagtexten kring analysmodellen bör göras om så att den blir mer i överensstämmelse med EG-direktivet. Det är olyckligt om svenska domstolar kan läsa in något som inte finns i det bakomliggande EG-direktivet. Det skapar onödig osäkerhet, detta med ”oberoende” är tillräckligt knepigt. Till vår glädje har vi förstått att Revisorsnämnden nu ansluter sig till tolkningen i betänkandet.

– En annan punkt som vi är mycket kritiska mot är att godkända revisorer utan revisorsexamen ska tvingas göra ett prov om de vill fortsätta att verka som revisorer efter 1 juli 2015. Fullständigt onödigt och dessutom dyrt. Den totala kostnaden kan uppskattas till hela 200 miljoner kronor.

Vad planerar FAR SRS att göra för godkända revisorer utan revisorsexamen?

– Irev tar fram ett särskilt seminarium för de godkända revisorerna som vill avlägga examen. All erfarenhet visar att det är viktigt att förbereda sig inför provet. Det är en konst att på några få rader svara distinkt och lösa uppgiften, men det är det som räknas.

– Sedan utgår jag från att FAR SRS i sitt remissvar och i fortlöpande kontakter med regeringen fortsätter att visa på att denna ”tvångsexamination” är onödig, och dessutom dyr för näringslivet.

Vad säger du till näringslivet som inte vill att revisorns skadeståndsansvar ska begränsas?

–Jag hoppas att många i näringslivet ser att något måste göras. Men visst, om någon vill diskutera alternativa lösningar så deltar vi gärna i processen. Att bara kritisera och passivt titta på är dock oansvarigt. Se på de stora amerikanska investmentbankerna. På kort tid har Big 5 i den världen blivit Big 2. Vem trodde det för bara någon månad sedan? Något liknande får inte hända de stora revisionsfirmorna. Alla måste medverka till rimliga risker för revisorerna.

Vad innebär alla de tre betänkandena sammantaget för branschen?

– En enorm omställning och samtidigt en oerhört positiv utmaning, från att en stor del av verksamheten har utgått från lagstadgade revisionsuppdrag blir tjänsterna nu efterfrågestyrda. Att kundens behov kommer i första hand är dessutom den bästa grogrunden för produktutveckling. Och jag vill att FAR SRS olika sektioner ska samverka för att ta fram nya produkter och tjänster. Det är i gränssnitten mellan ”professionerna” som den stora utvecklingspotentialen finns. Jag ser enorma möjligheter för revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och rådgivare att än mer bidra till svenska företagens tillväxt.

Vad säger du till enmansbyrån som oroar sig för omställningar och framtiden för sitt företag?

–Arbeta med varje kund som om revisionsplikten aldrig har funnits. Det är lätt för mig att säga, men det är mitt bästa råd. Samtidigt är det säkert så att ett antal revisorer ska fundera över att börja samarbeta i ett mer fast nätverk, även om slopade jävsregler ger större utrymme också för enmansbyråer. Våra lokalföreningar är också ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och spridande av tjänster. Ensam är inte alltid stark.