Innehåll

Balans nr 10 2008

Kortfattat: McCreevys plan

Det behövs mer konkurrens inom revisionsbranschen, har kommissionär Charlie McCreevy sagt: ”Vi måste dock se till att ökad konkurrens inte leder till låg kvalitet på standarder. Tvärtom. Vi måste fortsätta att höja kvalitén på revision.”

Med dessa ord introducerade Charlie McCreevy i december förra året en reformplan. Förslaget omfattar:

  • Begränsning av revisorns skadeståndsansvar. (EU kom med en rekommendation på försommaren. Den europeiska revisorsorganisationen FEE förklarar att 30 procent av medlemsstaterna redan har begränsat detta ansvar. För svensk del har revisorsutredningen lagt fram ett reformförslag, se sid. 18)

  • Restriktioner för vem som kan äga revisionsbyrå. (EU har slagit fast sin ståndpunkt i åttonde bolagsrättsliga direktivet. För svensk del har revisorsutredningen lagt fram ett reformförslag, se sid. 18)

  • Kvalité på revision och tillsynen av börsbolagsrevisorer (EU har presenterat en rekommendation.. ”strengthening confidence in statutory audit; se intervju med Jörgen Tiedje sid. 31)

  • Implemeteringen av revisorsdirektivet i medlemsstaterna (se <www. ec.europa.eu/internaljriarket/auditing /docs/dir/scoreboarden.pdf >

  • International Standards on Auditing (ISA) (EU har inte fattat något beslut om införande av ISA; se intervju med Jürgen Tiedje sid. 31)

  • Samarbete med länder utanför EU-kretsen. Här gäller bl.a. samordning och acceptans av standarder i USA och Europa samt övriga världen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...