Innehåll

Balans nr 10 2008

Kortfattat: McCreevys plan

Det behövs mer konkurrens inom revisionsbranschen, har kommissionär Charlie McCreevy sagt: ”Vi måste dock se till att ökad konkurrens inte leder till låg kvalitet på standarder. Tvärtom. Vi måste fortsätta att höja kvalitén på revision.”

Med dessa ord introducerade Charlie McCreevy i december förra året en reformplan. Förslaget omfattar:

  • Begränsning av revisorns skadeståndsansvar. (EU kom med en rekommendation på försommaren. Den europeiska revisorsorganisationen FEE förklarar att 30 procent av medlemsstaterna redan har begränsat detta ansvar. För svensk del har revisorsutredningen lagt fram ett reformförslag, se sid. 18)

  • Restriktioner för vem som kan äga revisionsbyrå. (EU har slagit fast sin ståndpunkt i åttonde bolagsrättsliga direktivet. För svensk del har revisorsutredningen lagt fram ett reformförslag, se sid. 18)

  • Kvalité på revision och tillsynen av börsbolagsrevisorer (EU har presenterat en rekommendation.. ”strengthening confidence in statutory audit; se intervju med Jörgen Tiedje sid. 31)

  • Implemeteringen av revisorsdirektivet i medlemsstaterna (se <www. ec.europa.eu/internaljriarket/auditing /docs/dir/scoreboarden.pdf >

  • International Standards on Auditing (ISA) (EU har inte fattat något beslut om införande av ISA; se intervju med Jürgen Tiedje sid. 31)

  • Samarbete med länder utanför EU-kretsen. Här gäller bl.a. samordning och acceptans av standarder i USA och Europa samt övriga världen.