Innehåll

Balans nr 10 2008

Brysselse betydelse: EU-expert i varje nummer

Ewa Fallenius är tidigare revisor som idag arbetar med EU-frågor på informationsavdelningen hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm. Sedan början av 2000-talet skriver hon EU-krönikor i Balans. Under nästa år kommer ett urval av hennes krönikor att ges ut i bokform.

Hur blev du EU-expert?

– Jag arbetade aktivt för EU inför folkomröstningen 1994. Efter att ha jobbat ett år som revisor fick jag stipendium till College of Europé i Brügge, Belgien. Jag läste till en master of European studies och hade under tiden kontakt med FEE och EU-kommissionen.

Nästa steg i EU-karriären innebar att Ewa Fallenius praktiserade fem månader på avdelningen för redovisning och revision inom EU-kommissionen. Snart därefter anställdes hon av den europeiska revisorsorganisationen FEE.

– Jag var bland annat projektledare och ansvarig för kommunikation i nästan två år, säger Ewa Fallenius och tillägger att hon arbetade mycket med EMU och eurons införande.

Vilka lärdomar tog du med dig tillbaka till Sverige?

– Goda kunskaper i hur det fungerar i korridorerna i Bryssel. Och så förståelse för olika kulturer och hur viktigt det är med nätverk.

Numera sitter Ewa Fallenius i FAR SRS regulatoriska grupp som följer implementeringen av det åttonde bolagsrättsliga direktivt. Hon säger:

– Svenska företag borde bli bättre på att ta tillvara på och se EU:s inre marknad som sin hemmamarknad.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...