Innehåll

Balans nr 10 2008

Brysselse betydelse: EU-expert i varje nummer

Ewa Fallenius är tidigare revisor som idag arbetar med EU-frågor på informationsavdelningen hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm. Sedan början av 2000-talet skriver hon EU-krönikor i Balans. Under nästa år kommer ett urval av hennes krönikor att ges ut i bokform.

Hur blev du EU-expert?

– Jag arbetade aktivt för EU inför folkomröstningen 1994. Efter att ha jobbat ett år som revisor fick jag stipendium till College of Europé i Brügge, Belgien. Jag läste till en master of European studies och hade under tiden kontakt med FEE och EU-kommissionen.

Nästa steg i EU-karriären innebar att Ewa Fallenius praktiserade fem månader på avdelningen för redovisning och revision inom EU-kommissionen. Snart därefter anställdes hon av den europeiska revisorsorganisationen FEE.

– Jag var bland annat projektledare och ansvarig för kommunikation i nästan två år, säger Ewa Fallenius och tillägger att hon arbetade mycket med EMU och eurons införande.

Vilka lärdomar tog du med dig tillbaka till Sverige?

– Goda kunskaper i hur det fungerar i korridorerna i Bryssel. Och så förståelse för olika kulturer och hur viktigt det är med nätverk.

Numera sitter Ewa Fallenius i FAR SRS regulatoriska grupp som följer implementeringen av det åttonde bolagsrättsliga direktivt. Hon säger:

– Svenska företag borde bli bättre på att ta tillvara på och se EU:s inre marknad som sin hemmamarknad.