Innehåll

Balans nr 10 2008

Brysselse betydelse: ”Viktigt för industrin att vara på plats”

Försvarsindustriföretaget Saab är ett av få svenska företag som har egen personal stationerad i Bryssel. Och företaget har nyligen bestämt sig för att ytterligare höja svansföringen. Irene Svensson har visserligen arbetat för Saab i Bryssel i tre år men det är först nu som Saab har eget kontor i Sweden House ett stenkast från EU-parlamentet och kommissionen.

– Det är viktigt att finnas på plats i Bryssel. Att synas och samtala med tjänstemännen, förklarar Irene Svens son som innan flytten till Bryssel var informationsdirektör i företaget.

Anledningarna är flera till att Saab satsar på Brysselkontoret. Dels är företaget aktivt i den europeiska organisationen för försvarsindustri med kontor i Bryssel. EU:s försvarsbyrå (European Defence Agency) finns också här.

– Trots 14 000 anställda är vi små nummer fem eller sex inom europeisk försvarsindustri. Nu när vi finns på plats kan vi tillvarata våra intressen på ett bättre sätt. Det gäller också inom EU.

Hon och hennes kollegor – som kommer för kortare eller längre tid från Sverige – är just nu engagerade i den diskussion som förs i EU-parlamentet och kommissionen om att ta bort vissa barriärer vid upphandling av försvarsmateriel.

– EU-parlamentarikerna är definitivt intresserade av att höra industrins åsikter, anser hon och säger att svenskar även måste bli bättre på att informera och få information från tjänstemän i EU. Hon säger att visst är byråkratin omfattande och trög men att det ändå är relativt enkelt att få berörda personer att lyssna.

Ytterligare en anledning till att Saab vill finnas på plats i Bryssel är EU:s forskningspengar. Företaget är bland annat aktivt inom ramen för ett flygtekniskt forskningsprogram samt ett clean-air-projekt där man tittar på utsläpp, buller, osv.

– För framtiden är det viktigt för oss att vara med och visa vår kompetens.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...