Innehåll

Balans nr 10 2008

Kortfattat: Fakta om EU

  • Varje år antas omkring 400 EU-lagar/ direktiv som måste efterlevas i alla med lemsstater.

  • SOLVIT-center finns i alla medlemsländer. Dessa center hjälper till att lösa problem som beror på att bestämmelserna för den inre marknaden har tillämpats felaktigt. SOLVIT-centren handlägger klagomål från både medborgare och företag. Hjälpen är kostnadsfri. Man kan bland annat få hjälp med erkännande av yrkeskvalifikationer och examensbevis, uppehållstillstånd, körkort, offentlig upphandling och skatter; <http://ec.europa.eu/solvit>

  • Europaparlamentet är det enda internationella organ som väljs direkt av medborgarna. Val till parlamentet anordnas vart femte år. Det sjunde valet hålls i juni 2009.

  • Cirka 1 800 olika organisationer verkar i Bryssel. Den europeiska revisorsorganisationen FEE är ett av dessa. FEE fungerar som lobbyister inom EU-systemet för medlemsorganisationerna.

  • EU är världens största biståndsgivare.

  • Medlemmarna turas om att vara ordförande i Ministerrådet under sex månader vardera. Sverige är ordförande nästa gång 1 juli–31 december 2009.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...