Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Valberedningens namn till styrelsen

FAR SRS ordförande Peter Clemedtson lämnar vid stämman den 28 november sitt uppdrag. FAR SRS valberedning föreslår att föreningsstämman väljer Svante Forsberg, Deloitte, till ny ordförande. Svante Forsberg har varit organisationens vice ordförande under två år.

Till ny vice ordförande föreslås Anders Bäckström, KPMG i Stockholm, som suttit i styrelsen sedan 2004.

Även Maria Östman, som varit vice ordförande med speciellt ansvar för SME/SMP-frågor, lämnar styrelsen. Valberedningen föreslår Christina Westerberg, Gävle-Dala Revision AB i Hofors, till den posten. Christina Westerberg har suttit i FAR SRS styrelse i två år.

Som nya ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen:

Carola Lundgren som är godkänd revisor. Carola driver den egna byrån Revisionären i Piteå.

Magnus Svensson-Henryson som är auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm.