Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Många svenska mikroföretag

EU-kommissionären Charlie McCreevy, som ansvarar för den inre marknaden, meddelade i slutet av september att medlemsstaterna ska få möjligheter att undanta så kallade mikroföretag från EU:s redovisningsdirektiv. Han aviserade också en översyn av dessa direktiv. En översyn som ska utgå från principen ”think small first”.

Det är bland annat en rapport från Stoiber-gruppen – som sett över hur den administrativa bördan kan minskas för företagen – som ligger till grund för nyordningen. Enligt Edmund Stoiber kan näringslivet spara 5,7 miljarder euro ifall mikroföretag undantas från gällande redovisningsregler och inte längre behöver sammanställa en årsredovisning.

Med mikroföretag avses företag där vare sig omsättning eller balansomslutning överstiger två miljoner euro per år (cirka 18 miljoner svenska kronor i början av oktober 2008). Ett mikroföretag får inte heller ha fler än tio anställda.

Enligt Statistiska centralbyrån är antalet aktiva företag i Sverige med omsättning 0-18 miljoner kronor och 0-9 anställda cirka 740 000 av totalt omkring 964 000, dvs. knappt 77 procent av de svenska företagen.