Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Regelkrångel gör att var femte vd överväger att sluta

45 procent av Sveriges småföretag anser att regeringen har gjort ett dåligt jobb när det gäller att förenkla för svenska företag. Det visar en ny undersökning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Man har intervjuat 300 verkställande direktörer och ekonomichefer i företag med upp till 100 anställda.

Enligt undersökningen tvingas hälften av cheferna att arbeta övertid för att hinna med administrationen och var femte vd eller ekonomichef har övervägt att sluta sitt jobb på grund av regelkrånglet.

– Den onödiga administrationen är väldigt betungande för företagen. Den tar nästan en hel dag i veckan i anspråk och gör att cheferna överväger att sluta. Det är naturligtvis allvarligt, säger auktor revisor Bo Åsell på ÖPWC som ansvarat för undersökningen.