Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Förenklad revision vid fusion

Om samtliga aktieägare samtycker kan den revisorsgranskning som ska ske i samband med en fusion eller delning förenklas. Det föreslås i en proposition och innebär en ändring i aktiebolagslagen.

Förslagen är en anpassning efter ändring av EG:s tredje och sjätte bolagsrättsliga direktiv och föreslås träda i kraft den 31 december 2008.