Innehåll

Balans nr 11 2008

FAR SRS generalsekreterare: Behovet av förtroende har aldrig varit större

När jag skriver dessa rader åker börskurserna upp och ned, som om de jagar efter något. Kan värderingen av företag verkligen skifta så dramatiskt? Eller är det något annat jakten tar sikte på? Kan det vara förtroende} Är värde och. förtroende samma sak?

Vilka rubriker vi har sett! Staten tar över banker i USA och Storbritannien. Hamstring av mat på Island. På randen till globalt finansiellt sammanbrott. Och ingen kunde förutse detta.

Men på högkonjunktur följer lågkonjunktur. Det kan varken politiker, nationalekonomer eller ens revisorer förhindra. Men det ska bli spännande att se vilka konsekvenser den finansiella krisen med efterföljande konjunktursvacka får för områden som bolagsstyrning, redovisning och revision. Det som hänt får inte upprepas – det säger människan efter varje kris.

Om vi tar detta med redovisning först visste vi att IFRS fungerar bra (alltför bra?) i en uppåtgående konjunktur när verkliga värden stiger. När verkliga värden faller snabbt eller upphör att existera är IFRS inte lika intressant. Och redan görs det förändringar i regelverken.

Sedan undrar jag om det inte är dags att på allvar diskutera revisorns roll och rapportering. Kan revisorn fortsätta att ge klartecken i form av ett ”digitalt” ja eller nej i revisionsberättelsen när det är nyanser i företagens finansiella rapportering som gör skillnad. Revisorns rapportering måste då också nyanseras så att revisorn sätter ett tydligare ”betyg” i sin berättelse.

Osökt går tankarna också till den stora avreglering vi står inför i Sverige inom bolagsrätt, redovisning och revision. Under teman som förenkling och minskade administrativa kostnader föreslås att viktiga fundament för förtroende, såsom krav på visst aktiekapital, informativ årsredovisning och revision, ska tas bort. Jag tillåter mig att resa ett stort frågetecken för om det verkligen blir enklare och om någon kommer att spara pengar på detta. Det är en annan sak att förslagen är väl i linje med samhällsutvecklingen mot ökad valfrihet och eget ansvar. När de nya reglerna är på plats blir det därför upp till varje företagare att ta ansvar och – efter goda råd och ibland säkert också påtryckningar – bestämma hur förtroendet för det egna företaget ska skapas.

Hur stort ska det egna kapitalet vara för att inge förtroende, och kommer jag verkligen att klara finansieringen av min verksamhet utan revision eller annan extern kvalitetssäkring av bokföring och årsredovisning? Och vem vill vara med och dela risk och ansvar när krisen kommer till mitt företag ...

Visst går det att i lagstiftningen ta bort hörnstenarna för förtroende, men det går inte att trolla bort behovet av förtroende. Tvärtom, behovet av förtroende ökar på en avreglerad och gränslös marknad.

FAR SRS försöker självfallet påverka de framtida spelreglerna och samtidigt förbereda branschen på en marknadssituation där tjänsterna i högre grad än i dag är efterfrågestyrda. Det ställer nya krav på organisationen. Vi kommer därför att ändra FAR SRS organisation så att den bättre återspeglar hur marknaden ser ut. Sektionsindelningen för revisorer och redovisningskonsulter blir som följer:

 • Små företag

 • Stora företag

För högt specialiserade konsulter inom beskattning och affärsrådgivning utvecklas samtidigt sektionerna för:

 • Skatt

 • Rådgivning

Avsikten är att den nya sektionsindelningen ska snabba upp utvecklingen av alla de produkter och tjänster som behövs i branschens arbete med att skapa värde och förtroende. Det handlar bland annat om en ny verktygslåda för revisorn. Det blir dessutom tydligare vad FAR SRS gör inom de olika marknadssegmenten. I förändringen ligger också att ge lokalföreningarna och den unga generationen en viktigare roll i utvecklingsarbetet.

Ett naturligt inslag i den pågående utvidgningen av branschen är den samverkan vi inlett med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Det är min absoluta övertygelse att vi bäst kan utveckla redovisningstjänsterna om vi arbetar med en gemensam standard och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. Självfallet sker detta enklast i en gemensam organisation.

Och vi gör allt detta med trotsig tillförsikt. Samtidigt ligger FAR SRS vision fast, att vara den ledande organisationen för värde och förtroende i näringsliv och samhälle. För det finns mycket att göra innan vi når branschens höjdpunkt.

Dan Brännström

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...