Innehåll

Balans nr 11 2008

Debatt: Släng visitkortet som visar licensiering!

I senaste numret av Balans avsierades licensiering av revisorer för finansiella företag. I detta inlägg undrar Göran Raspe om inte Lisa Larsson, dvs. den fiktiva revisorn – vars visitkort illustrerade texten om licensiering – är licensierad för alla typer av bolag i och med sin auktorisation? Han ger rådet att hon inte ska ”flasha” med ”en tämligen innehållslös licens, utan släng det där visitkortet”.

I Balans nr 10/2008 aviserar Dan Brännström och Sussanne Sundvall att FAR SRS ska licensiera revisorer i finansiella företag och beskriver kraven för att erhålla denna licensiering. Artikeln inleds med att kraven på specialistkompetens hos revisorer har ökat, varför FAR SRS – som ett svar på detta får man förmoda – beslutat införa en särskild licensiering av revisorer som arbetar med finansiella företag. Artikeln illustreras av ett visitkort för auktoriserade revisorn Lisa Larsson som prytt sitt visitkort med upplysningen om att hon är ”Licensierad för finansiella bolag”.

Förlåt en undrande, men är inte Lisa Larsson licensierad för alla typer av bolag i och med sin auktorisation?

Förlåt en undrande igen, men kan man förvärva specialistkompetens inom området revision av finansiella företag genom att uppfylla de beskrivna licensieringskraven? En endagsutbildning och 150 timmars arbete under de senaste tre åren?

Enligt bestämmelser i lag (t.ex. ABL 9 kap. 11 §) ska en revisor ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet krävs för att fullgöra uppdraget. Ledamöterna i FAR SRS referensgrupp för finansiella företag måste ju ha god insikt i omfattningen av de finansiella branschernas komplexitet i affärsmässigt och regelmässigt avseende och måste själva inse, att specialist – i omvärldens ögon – blir man endast om man genom lång och gedigen praktik, praktisk och teoretisk vidareutbildning och framgångsrik uppdragsverksamhet har vunnit erkännande som specialist. Man kan betvivla att de beskrivna kraven för licensiering räcker som kvalitetsgaranti. För att väcka förtroende hos en tänkt revisionsklient räcker det inte att presentera sig som licensierad för en viss bransch om man inte kan hänga med i komplicerade affärsresonemang och även kan omsätta dem i redovisnings-, beskattnings- och revisionsaspekter som är till nytta för klienten.

Förlåt den undrande en sista gång. Avhjälper man inte risken för revisionsmisslyckanden i finansiella företag på ett mer effektivt sätt om man inskärper i medvetandet hos Lisa Larsson att hon visserligen redan har samhällets licens att åta sig uppdrag i alla typer av företag – även finansiella – men att detta är förenat med kravet på insikt och erfarenhet. Lisa Larsson klarar säkert av att revidera finansiella företag både före och efter sin endagskurs – förhoppningsvis lite bättre efter kursen – men vågar FAR SRS gå i god för att hon därmed kan anses ”Licensierad för finansiella bolag” så där mer generellt?

Ett råd till Lisa Larsson: Köp gärna FAR SRS endagsutbildning. Det kan aldrig skada. Slit uthålligt med vidareutbildning och arbeta seriöst så att du vinner marknadsacceptans. Men ”flasha” inte en tämligen innehållslös licens, utan släng det där visitkortet.

Göran Raspe är verksam vid Revisorsnämnden. I detta inlägg uttrycker han uteslutande sina personliga åsikter. Han har erfarenhet som revisor med inriktning bland annat på finansiella företag.