Innehåll

Balans nr 11 2008

Debatt: Släng visitkortet som visar licensiering!

I senaste numret av Balans avsierades licensiering av revisorer för finansiella företag. I detta inlägg undrar Göran Raspe om inte Lisa Larsson, dvs. den fiktiva revisorn – vars visitkort illustrerade texten om licensiering – är licensierad för alla typer av bolag i och med sin auktorisation? Han ger rådet att hon inte ska ”flasha” med ”en tämligen innehållslös licens, utan släng det där visitkortet”.

I Balans nr 10/2008 aviserar Dan Brännström och Sussanne Sundvall att FAR SRS ska licensiera revisorer i finansiella företag och beskriver kraven för att erhålla denna licensiering. Artikeln inleds med att kraven på specialistkompetens hos revisorer har ökat, varför FAR SRS – som ett svar på detta får man förmoda – beslutat införa en särskild licensiering av revisorer som arbetar med finansiella företag. Artikeln illustreras av ett visitkort för auktoriserade revisorn Lisa Larsson som prytt sitt visitkort med upplysningen om att hon är ”Licensierad för finansiella bolag”.

Förlåt en undrande, men är inte Lisa Larsson licensierad för alla typer av bolag i och med sin auktorisation?

Förlåt en undrande igen, men kan man förvärva specialistkompetens inom området revision av finansiella företag genom att uppfylla de beskrivna licensieringskraven? En endagsutbildning och 150 timmars arbete under de senaste tre åren?

Enligt bestämmelser i lag (t.ex. ABL 9 kap. 11 §) ska en revisor ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet krävs för att fullgöra uppdraget. Ledamöterna i FAR SRS referensgrupp för finansiella företag måste ju ha god insikt i omfattningen av de finansiella branschernas komplexitet i affärsmässigt och regelmässigt avseende och måste själva inse, att specialist – i omvärldens ögon – blir man endast om man genom lång och gedigen praktik, praktisk och teoretisk vidareutbildning och framgångsrik uppdragsverksamhet har vunnit erkännande som specialist. Man kan betvivla att de beskrivna kraven för licensiering räcker som kvalitetsgaranti. För att väcka förtroende hos en tänkt revisionsklient räcker det inte att presentera sig som licensierad för en viss bransch om man inte kan hänga med i komplicerade affärsresonemang och även kan omsätta dem i redovisnings-, beskattnings- och revisionsaspekter som är till nytta för klienten.

Förlåt den undrande en sista gång. Avhjälper man inte risken för revisionsmisslyckanden i finansiella företag på ett mer effektivt sätt om man inskärper i medvetandet hos Lisa Larsson att hon visserligen redan har samhällets licens att åta sig uppdrag i alla typer av företag – även finansiella – men att detta är förenat med kravet på insikt och erfarenhet. Lisa Larsson klarar säkert av att revidera finansiella företag både före och efter sin endagskurs – förhoppningsvis lite bättre efter kursen – men vågar FAR SRS gå i god för att hon därmed kan anses ”Licensierad för finansiella bolag” så där mer generellt?

Ett råd till Lisa Larsson: Köp gärna FAR SRS endagsutbildning. Det kan aldrig skada. Slit uthålligt med vidareutbildning och arbeta seriöst så att du vinner marknadsacceptans. Men ”flasha” inte en tämligen innehållslös licens, utan släng det där visitkortet.

Göran Raspe är verksam vid Revisorsnämnden. I detta inlägg uttrycker han uteslutande sina personliga åsikter. Han har erfarenhet som revisor med inriktning bland annat på finansiella företag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...