Balans nr 11 2008

FAR SRS skadenämnd: Riskerna med ”spontanrådgivning” och vikten av att dokumentera

Riskbilden för revisorer och redovisningskonsulter ser annorlunda ut i dag än för några år sedan. Stämningsbenägenheten ökar och med det vikten av dokumentation. Självklart finns det skillnader i administrativa processer och rutiner mellan stora och små byråer, dock är det inte alltid de stora byråerna som är bäst på att dokumentera. Synsätten på dokumentation skiljer sig också åt mellan de olika disciplinerna, man har en längre tradition av dokumentation inom revision kontra redovisning.

Som alla förstår finns det en hel del att diskutera när FAR SRS skadenämnd träffas, vi har valt att här ta upp några av de ämnen som diskuterades under senaste mötet. Fokus har vi lagt på dokumentation och faran med så kallad ”spontanrådgivning”. Dessutom tipsar vi om hur man ska gå till väga om man har en skada eller om en missnöjd kund hotar med Revisorsnämnden.

Uppdragsbrev

Vi rekommenderar att all kommunikation med kunden dokumenteras. Se till exempel alltid till att skriva ett utförligt uppdragsbrev, även om det är ett okomplicerat uppdrag. Uppdragsbrev samt allmänna villkor finns att hämta på FAR SRS hemsida om man har ett regelverk att följa. För redovisningskonsulter finns det nu en standard för redovisningskonsulter, Reko, som ett stöd i den dagliga verksamheten.

Spontanrådgivning

Ett stort problem ur dokumentationssynpunkt är så kallad ”spontanrådgivning”. Ett exempel är när en kund ringer upp och vill ha ett snabbt svar. Han får sitt svar, tar det för en absolut sanning och handlar därefter. Du glömmer bort att ni överhuvudtaget har pratat med varandra. I efterhand visar det sig att rådet var felaktigt och du blir. stämd. Ofta saknas det, i dessa situationer, dokumentation om vad som sagts.

Då du inte har hela bilden kan du inte garantera att ditt råd är helt korrekt vilket du bör upplysa kunden om. Det innebär att det är kundens val och ansvar hur han agerar utifrån det råd du gett. Försök ta för vana att alltid ta noteringar vid telefonsamtal: vad frågade kunden, vilket råd gav du, osv. Ett annat förslag är att skapa ett standardmejl för bekräftelse där du frånsäger dig ansvaret vid så kallad spontanrådgivning.

Revisorsnämnden

Det har kommit till vår kännedom att vissa kunder hotar med att anmäla revisorer till Revisorsnämnden vid missnöje. Om du anser att du har rätt, fall inte till föga. Ta gärna del av praxis i disciplinärenden (se Revisorsnämndens hemsida) och se vilken typ av fall som behandlas i dessa. Det kan du även rekommendera kunden att göra. Revisorsnämnden prövar endast skador inom ramen för revisionsverksamhet. Har du gjort en korrekt bedömning har du ingenting att bekymra dig för. Acceptera aldrig ett ansvar utan att kontakta FAR SRS och försäkringsbolaget. Kom ihåg att du inte är ensam – FAR SRS stödjer revisorerna. Vi är på din sida!

Är det vanligt förekommande med hot eller känner du dig hotad? Mejla gärna till oss på skadenämnden på farsrsskade-namnd@aon.se och berätta.

Skador

Har man aldrig fått ett anspråk om ersättning riktat mot sig är det svårt att veta hur man ska gå till väga om det händer.

Får du ett anspråk om ersättning riktat mot dig, börja med att ta kontakt med ansvar skadejuristerna på försäkringsbolaget för råd och tips. De kommer sedan att sända dig en skadeanmälan som du ska fylla i och skicka tillbaka. Därefter tar försäkringsgivaren över kontakten med motparten. Är du osäker på om det verkligen är en skada kan du kontakta FAR SRS eller din försäkringsförmedlare.

I vissa fall har vi noterat att revisorn/ redovisningskonsulten själv tagit över problemet. Risken med att ta på sig ett ansvar innan försäkringsbolaget fått insyn i skadeståndsanspråket är att man kan bli utan ersättning. Efter utredning kan det visa sig att du inte kan anses skadeståndsskyldig vilket innebär att det inte finns någon skada och heller ingen ersättning från försäkringen.

Vi vet inte hur vanligt det är att man tar på sig ansvaret, men har en känsla av att det förekommer ganska frekvent, framför allt avseende mindre skador. Vi skulle därför vilja ha mer information om ämnet. Har ni erfarenhet av detta, kontakta oss gärna och berätta eller mejla på farsrsskadenamnd@aon.se.

Sammanfattningsvis: Glöm inte att dokumentera, notera och att skriva bekräftelsemejl. Vad har du gett för råd? Vad har du lovat? All kommunikation med kunden kan vara av vikt vid en eventuell skada.

FAR SRS skadenämnd Tove Hellerup

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...