Innehåll

Balans nr 11 2008

Lagar och författningar får egen webbplats

En ny offentlig utredning (SOU 2008:88) föreslår att den elektroniska lagtexten får officiell status. Hittills har pappersversionen varit originalet och webbversionen betraktats som kopia. Lagar och förordningar ska i framtiden publiceras på en egen webbplats. Utredningen föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2011 och att de ska omfatta författningar och lagar som kungörs därefter.