Innehåll

Balans nr 11 2008

Aktuell information

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper ”Preliminary Views on Amendments to IAS 19 Employee Benefits”

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Direktivet om aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder (Ds 2008:46)

Till Finansinspektionen

Förslag om justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen (FI Dnr 08-8285-000)

To International Federation of Accountants

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Exposure Draft – July 2008 – on Drafting Conventions of the Code of Ethics for Professional Accountants

Till Skatteverket Huvudkontoret, rättsavdelningen

Skatteverkets förslag till allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister (Dnr 131 459313-08/111) och Skatteverkets förslag till allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister (Dnr 131 459316-08/111)

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of An improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-useful Financial Reporting Information

To International Accounting Standards Board

Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Reporting Entity

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Enklare redovisning (SOU 2008:67) (Ju2008/5460/L1)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Förbättrade skatteregler för företagande m.m. (Fi2008/5084)

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper on Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Regeringsrättens handläggning av mål om förhandsbesked i skattefrågor (H2008/3741)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...