Innehåll

Balans nr 11 2008

Aktuell information

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper ”Preliminary Views on Amendments to IAS 19 Employee Benefits”

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Direktivet om aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder (Ds 2008:46)

Till Finansinspektionen

Förslag om justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen (FI Dnr 08-8285-000)

To International Federation of Accountants

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Exposure Draft – July 2008 – on Drafting Conventions of the Code of Ethics for Professional Accountants

Till Skatteverket Huvudkontoret, rättsavdelningen

Skatteverkets förslag till allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister (Dnr 131 459313-08/111) och Skatteverkets förslag till allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister (Dnr 131 459316-08/111)

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of An improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-useful Financial Reporting Information

To International Accounting Standards Board

Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Reporting Entity

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Enklare redovisning (SOU 2008:67) (Ju2008/5460/L1)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Förbättrade skatteregler för företagande m.m. (Fi2008/5084)

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper on Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Regeringsrättens handläggning av mål om förhandsbesked i skattefrågor (H2008/3741)