Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Bolag för en krona?

Med en viss eftersläpning i tiden blev det remiss av förslaget om lägsta tillåtna aktiekapital. En utredning som presenterades redan i våras (SOU 2008:49). Remissförfarandet inleddes efter att justitiedepartementet utarbetat ett ”kompletterande material”. I förslaget sägs att departementet kommit med tillägget eftersom man önskar ”få remissinstansernas synpunkter även på ett mer långtgående alternativ”.

Det mer långtgående alternativet innebär att kravet på minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag skulle sänkas till en krona.

I dag krävs att privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital på lägst 100 000 kr och publika aktiebolag minst 500 000 kr. Utredaren Carl Svernlöv föreslog att kravet på minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag skulle sänkas till 50 000 kr. Han menade vidare att aktiekapitalet bör kunna tillskjutas stegvis.

Det är ett drygt 50-tal remissinstanser som nu ska fundera över de två alternativen. Svaren ska vara inne hos justitiedepartementet senast 30 januari 2009.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...