Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Bolag för en krona?

Med en viss eftersläpning i tiden blev det remiss av förslaget om lägsta tillåtna aktiekapital. En utredning som presenterades redan i våras (SOU 2008:49). Remissförfarandet inleddes efter att justitiedepartementet utarbetat ett ”kompletterande material”. I förslaget sägs att departementet kommit med tillägget eftersom man önskar ”få remissinstansernas synpunkter även på ett mer långtgående alternativ”.

Det mer långtgående alternativet innebär att kravet på minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag skulle sänkas till en krona.

I dag krävs att privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital på lägst 100 000 kr och publika aktiebolag minst 500 000 kr. Utredaren Carl Svernlöv föreslog att kravet på minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag skulle sänkas till 50 000 kr. Han menade vidare att aktiekapitalet bör kunna tillskjutas stegvis.

Det är ett drygt 50-tal remissinstanser som nu ska fundera över de två alternativen. Svaren ska vara inne hos justitiedepartementet senast 30 januari 2009.