Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Göran Tidström vald till IFAC-uppdrag

I mitten av november valdes Göran Tidström, före detta ordförande i FAR och auktor revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, enhälligt till IFACs Deputy President. Mandatperioden är från nu till IFAC Council vid världskongressen i Kuala Lumpur i november 2010, då han blir President till 2012.