Balans nr 12 2008

Profil i Balans: ”Nu respekteras branschen på ett helt annat sätt”

KPMG:s nya vd menar att kriserna visar på branschens stora kompetens

I somras utnämndes Helene Willberg till vd för KPMG. Många var de som blev positivt överraskade. Äntligen(!) en ung kvinna på denna viktiga post i ett stort revisionsbolag. Själv ser hon det som betydligt viktigare att hon inte bara arbetat med revision utan även med rådgivning. Något som präglat hennes sätt att se på bland annat revisionsplikten. Men visst är det roligt, säger hon, om någon ser henne som förebild. Hon har till viss del möblerat om i ledningsgruppen så att den i första hand föryngrats. Dessutom: i dag är fyra av sju kvinnor – mot tidigare tre.

Helene Willberg

Familj: Man och två barn, åtta och tio år gamla.

Tre saker att ta med till en öde ö: Jag tänker nog praktiskt och skulle ta med ett rejält fiskenät, en multifunktionskniv och tändstickor.

Hur bor du: I villa i Täby utanför Stockholm.

Hur tar du dig till och från jobbet: Jag åker tåg med Roslagsbanan och undviker bil så mycket som möjligt. Jag är nöjd att få sitta och bara koppla av. Att det är miljövänligt är ett extra plus.

Senaste lästa bok: Den som dödar draken av Leif GW Persson. Jag tycker om hans stil.

Vad gör du en ledig dag: Jag sitter och tittar på olika idrottsevenemang, bland annat simning och basket. Båda barnen tävlar.

Favoritmat: Jag är förtjust i mat. Det är svårt. Om jag måste välja så blir det ostron.

För Helene Willberg var det inte något naturligt val att bli revisor.

–Jag trivs i kunskapsorienterade miljöer, förklarar hon och säger att hon hade funderat på forskningsbanan efter avlagd examen på Handelshögskolan i Stockholm.

– Hemifrån hade jag en ganska negativ bild av branschen utan att egentligen veta vad en revisor gör. Min pappa som arbetade på dåvarande Modo talade inte väl om revisorer.

Det var först under en arbetsmarknadsdag [på Handels] som hon förstod hur många olika arbetsuppgifter en revisor har.

– Jag tänkte att det aldrig kan vara fel att prova.

Från början tänkte hon nog inte så långt som till auktorisation men tiden rullade på. 1997 blev hon auktoriserad revisor. Lite drygt fem år efter att hon kom till KPMG.

Helene Willberg tillhör de som tycker att det är bra att revisionsplikten avskaffas. Hon hoppas att finanskrisen inte sätter käppar i hjulet för denna reform. Hon tror inte att KPMG:s intäkter kommer att sjunka när det inte längre enligt lag krävs att alla aktiebolag ska revideras.

– Ganska tidigt började jag arbeta med corporate finance och byggde sedan upp en specialistenhet för due diligence. Där handlar det om snabb rörlighet, och det är en verksamhet som tydligt styrs av kundbehov. Det har präglat hur jag ser på kommunikation kring kundnytta.

Hon säger att visserligen avskaffas revisionsplikten men behovet av revision kommer att finnas kvar. Det kommer också att öppnas upp för fler rådgivningstjänster.

– Det ger oss möjlighet till en annan dia log med kunden, då andra behov kommer fram.

Hon säger att branschen dock måste bli bättre på att tala om nyttan av och vilka andra olika tjänster man kan leverera. Något som inte varit lika nödvändigt när revisionen var lagstadgad.

Vad innebär finanskrisen för revisionsbranschen?

Helene Willberg berättar om Finforum (se sidan 42 i denna tidning) där hon deltog i en paneldebatt.

– Det var intressant att många kom menterade de hårda regelverk som kring gärdar revisorns arbete, och menade att det behövs liknande regler för exempelvis analytiker och ratingföretag. Och kanske även för journalister...

Helene Willberg säger att detta resonemang visar att man i dag på ett helt annat sätt än före och strax efter raden av företagsskandaler, respekterar branschens kompetens.

– Det visar vad branschen går för. Att vi tar ansvar och att vi tar kvalitet på allvar.

Hon säger att revisorer med allt sitt kunnande på området måste vara med för att påverka så att reglerna, som skapas i finanskrisens kölvatten, blir vettiga.

– Vi har väl utvecklade kvalitetsgranskningssystem. Det är något som andra sektorer skulle må bra av.

Vad kan branschen lära av finanskrisen?

– Jag tror att vi måste jobba ändå mer med rådgivning. Vi ska beskriva risker och fördelar med transparens för kunderna. Det är svåra områden, men ökar förtroendet på finansmarknaden.

Helene Willberg säger att det var ett enkelt beslut att tacka ja till erbjudandet att bli vd.

– Jag har jobbat länge inom KPMG och vill ta tillvara erfarenheter från olika delar av verksamheten. Det känns fantastiskt att få den möjligheten.

Vad har du för mål som vd?

– Jag vill att vi ska bli ännu bättre på sam verkan mellan våra tre ben: revision, risk & rådgivning samt skatt, så att vi kan lösa pro blem. Det rör sig ofta om komplexa frågor som företagen brottas med. Och vi ska inte bara svara på deras frågor utan åstadkomma lösningar.

Som vd har Helene Willberg kvar fyra noterade revisionsuppdrag och så är hon så kallad granskningsrevisor. Det senare innebär att hon är med och kvalitetsgranskar bolag som ska introduceras på börsen.

– Jag tror att jag är en bättre vd om jag samtidigt jobbar på marknaden.

Hennes mål är att vara revisor på halvtid och att ägna lika mycket tid åt vd-frågor.

Hon har en ledningsgrupp till sin hjälp. Hur har hon valt dessa personer?

– Jag har eftersträvat både föryngring och kontinuitet. Jag har fokuserat oerhört mycket på typ av personer.

Hon berättar att hon ”först tänker på vilka personer som ska med på resan och därefter beslutar man vart färden går ”.

– Det viktigaste är engagemang. Vi är en organisation som består av människor och det är viktigt att engagemanget kommer från hjärteroten. Då blir det kraftfullt.

Själv har hon jobbat extremt mycket nu i början av vd-karriären. Hur fungerar det med yngre barn hemma?

– Det jag jobbar med kräver tillgänglig het och hög servicegrad. Hos oss är det min man som har ett mer förutsägbart arbete vad gäller tider. Jag har bara i undantagsfall hämtat barnen på dagis.

Något glastak har Helene Willberg inte märkt av på KPMG, men dock ute hos kunder.

Hur är det att vara enda kvinna i olika sammanhang?

– Jag tänker inte på att jag är kvinna. Och när vi får gåvor och det är en slips, så gör det mig inte något, säger hon och skrattar gott.

Hon tror att en förändring är på väg. Från att hon varit ensam kvinnlig senior partner hos KPMG i Europa har hon på senare tid fått två kvinnliga kollegor.

Revisionsbyråer är uppbyggda kring Partnerskap. KPMG i Sverige har cirka 1 500 anställda och av dessa är ett 90-tal partners, det vill säga delägare. Det tar tid att bli partner och kvinnorna är inte väl representerade. Hos KPMG är det 11 procent. Kommer partnersystemet att fungera även i fortsättningen? Vissa menar ju att 80-talisterna inte vill vänta på att bli partner om 10-15 år.

– Den krassa verkligheten är att man vill låsa in nyckelpersoner. Och det fungerar bra. Jag tror att partnerskapet blir kvar eftersom framgång sitter i att behålla dessa personer.

Hon säger att andra delar av näringslivet rör sig i revisionsbranschens riktning när man vill att vd och ledning ska vara aktieägare i det egna bolaget.

”Det skapar engagemang och samhörighet” anser hon och tillägger att branschen ändå måste se till att det finns karriärvägar som inte innebär Partnerskap, exempelvis för specialister.

Vad gäller ungdomar med dåligt tålamod så anser Helene Willberg att byråerna måste ”vara attraktiva i varje steg av karriären” . Att ungdomarna måste få klart för sig hur allsidig branschen är.

– Jag hörde just från Handelshögskolan att rekordmånga vill söka sig till vår bransch. Det beror bland annat på att investment bankerna fallit bort som alternativ. Men jag tror också att det beror på oss. Får de unga träffa alla de framgångsrika och färgstarka personer som finns i branschen så får de en rättvisande bild av hur stimulerande vårt arbete är.

Själv försöker hon lyfta fram personer som är oväntade och inte ger den gängse bilden av branschen.

– Jag tar exempelvis med mig en strate gikonsult. Det väcker intresse och ger en bild av hur det är att arbeta i våra team med många olika kompetenser.

Elisabeth Precht